Muslimers perspektiv på islamism

London har totalt förändrats under de senaste 10-20 åren. Från att ha varit en trevligt multikulturell stad med inslag från hela världen – både turister och bofasta – har staden omvandlats till ett stort islamistiskt ghetto. Orden är inte mina – jag är jude och kanske betraktas som part i målet. Orden yttrades förra veckan […]