Segregering, selektivitet och påtvingat utanförskap i Röda Korsets regi

Praktisk läxa i hur rasism, segregering, selektivitet och utanförskap fungerar.

Lektionen hämtas direkt från mästarna i ämnet – Röda Korset.

Nedan finns en lista över alla länder som är med i ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies”.

Redan namnet ger en klar och tydlig indikation av vad som komma skall.

Alla nominellt och praktiserande kristna länder får lov – i både namnet och symbolen – att visa ett rött kors som symbol. Korset är den kristna världens symbol för dess religion, kristendom.

Alla nominellt och praktiserande muslimska länder får lov – i både namnet och symbolen – att visa en röd halvmåne som symbol. Halvmånen är den muslimska världens symbol för dess religion, islam.

Men symbolen för världens enda judiska land, Israel, far inte vara med i namnet på denna världsomfattande förening, trots att landet är med som medlem. Föreningen medvetet utesluter judendomen, det är enbart ”Röda Korset och Röda Halvmånen” som gäller.

Inte heller får världens enda judiska land visa Davidsstjärnan som sin symbol trots att Davidsstjärnan finns med på den israeliska flaggan precis som till exempel Sverige och Schweiz, Pakistan och Turkiet har korset respektive halvmånen på respektive nationsflagga. För att överhuvudtaget få vara med i Rödakorssammanhang fick judarna ändra sin symbol till en artificiell och intetsägande fyrkant ställd på sin spets.

Det var inte de kristna länderna som först motarbetade Israels medlemskap i 50 år, och senare användandet av Israels symbol eller namnet på dess symbol i föreningens namn på samma villkor som alla andra länder.

Det var det kompakta motståndet från den muslimska världen som har skapat detta rasistiska resultat. Men de kristna länderna lät sig hunsas av de odemokratiska islamistiska regimerna och diktaturerna som vägrade ge judarna samma rättigheter som alla andra.

Det är endast det judiska landet som särbehandlas. Det är endast det judiska landet som inte får visas med symbol eller ens namnet på dess symbol.

fungerar rasism, selektivitet, särbehandling, påtvingat utanförskap.

I skolan och på arbetsplatsen hade detta rubricerats som mobbning och samhällets kraftigaste resurser, inklusive juridiska insatser, hade fokuserats på detta brottsliga, primitiva och ociviliserade beteendet.

Men det handlar om Israel. Judarnas land.

väljer omvärlden att istället blidka de mest fanatiska, de mest extrema, de mest oförsonliga krafterna i världssamfundet.

Därför heter världsorganisationen ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies” och inte ”The International Federation of Red Cross, Red Shield of David and Red Crescent Societies”.

Därför fick också Irans Förintelseförnekande president Ahmadinejad inbjudan 20e april 2009, på själva årsdagen av Adolf Hitlers födelsedag, att tala på FNs konferens om mänskliga rättigheter och rasism – där han hängav sig åt ytterligare förnekande av Förintelsen och rasistiska förolämpningar mot den judiska religionen och det judiska folket.

Det är så mobbning fungerar. De goda sitter tysta.

Röda Korset tillhör inte de goda. Till de goda räknas de som gör gott. En förening som i namn och bild använder den kristna och den muslimska symbolen men vars stadgar förbjuder den judiska symbolen och dess namn tillhör inte de goda.

här ser den judiska symbolen ut, den som inte får lov att användas av rasisterna:

Och här finns hela listan av medlemmar i ”The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies”. Föreningen där judar inte får vara med i bild eller med namn.

Skickar ni fortfarande donationer till Röda Korset?

Den judiska motsvarigheten – Magen David Adom – har en avdelning i Sverige. Dess postgironummer i Sverige är 765455-1.

Ilyameyer1, IM2, IM3