Grov rashets och rå rasism som statsreligion

Idag börjar FN:s Durban II-konferens om rasism.

Idag börjar FN:s Durban II-konferens om rasism.

Det är en konferens i vilken alltfler demokratiska länder – däribland Sverige – vägrar att delta som planerat på grund av att evenemanget har kapats av OIC, Organisation of the Islamic Conference, det vill säga den världsomspännande organisationen för muslimska länder, lett av Iran. Iran är kanske bäst känt för att ha förintelsen av världens enda judiska land, Israel, i sin officiella statsförklaring.

De muslimska länderna vill göra det olagligt att kritisera islam i någon som helst form, och de använder konferensen som språngbräda för att peka ut Israel som skyldigt till rasism. Samtidigt är de muslimska länderna de enda i världen som inte bara tillåter utan officiellt uppmuntrar kritik, förnedring och förolämpning av andra religioner, främst judendom och kristendom. De muslimska länderna är de enda i världen där antisemitism frodas och är officiellt sanktionerad, och i arabvärlden är det påfallande ofta som en förnedrande syn på svarta – inklusive svarta muslimer – färgar samhället på ett sätt som är fullständigt otänkbart i övriga världen.

Tidigare denna månad höll en imam (präst) från Gazas regeringsparti Hamas en predikan i vilken han sade, bland annat: ”Judarna hatar Muhammed och Islam med hela sin själ, det är deras naturliga instinkt.”

Vad är det som gör just denna imam så märkvärdig? Det kommer inte precis som någon överraskning att Hamas är rasister. Inte heller är det någon världsnyhet att moskéerna i stora delar av den muslimska världen används för att sprida värsta sortens grova rasism riktad mot judar och kristna.

Det som gör just denna predikan lite extra pikant är att prästen, Ziad Abu al-Haj, häromåret deltog i en internationell konferens med titeln ”Imamer och Rabbiner för Fred”, vars delegater lovade att ”fördöma all negativ förmedling” av varandras religion. Ändå är det samma imam som nu går bärsärkagång mot judarna i en fullpackad moské. En vokabulär för de utländska öronen, men helt andra tongångar för den inhemska konsumtionen.

Mot judarna. Inte mot israelerna. Det handlar om rå anti-semitism, om naken rasism. Det har inget som helst att göra med politik eller gränser.

Här är videoklippet från Ziad Abu al-Hajs predikan i Hamas (Al-Aqsa) TV, April 3, 2009 (källmaterial Palestinian Media Watch, PMW www.pmw.org.il):
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=HzK114-Q8zg&hl=sv&fs=1]

Här några utdrag från hans predikan:

Tiden kommer, med Allahs vilja, då judarnas egendom förstörs och deras barn förintas, och ingen jude eller sionist finns kvar någonstans på denna jord.”

Reflektion: om läsare som tillhör till exempel Svenska kyrkan eller Betlehemskyrkan eller Pingstkyrkan accepterar att deras präster uttrycker sig på samma sätt i kyrkan nästa söndag, då är allt frid och fröjd.

Men om ni kyrkbesökare och troende kristna/judar/sikher/hinduer/muslimer anser dylika uttalanden vara oförenliga med er religiösa tro och sociala samvete och därför tillräckligt skäl till omedelbar avstängning av sagde präst, då borde ni redan nu börja skriva. Skriv till Sveriges Biståndsminister och Utrikesminister och kräv, en gång för alla, ett omedelbart stopp för allt svenskt bistånd till regimen som stolt visar detta på nationell TV i Gazaremsan.

Lite mer citat från Ziad Abu al-Hajs predikan, så ni vet hur ni ska formulera era brev till Bistånds- samt Utrikesministern idag: ”Vem är det som leder världen i det elaka, allomfattande kriget mot Islam och muslimerna? Svaret är klart: det är judarna. Det är judarna som leder det allomfattande kriget mot muslimerna.”

Vi muslimer känner judarna bäst eftersom vi har lärt oss från den Helia Koranen. De profetiska traditionerna förklarade ingående för muslimerna hur judarna egentligen är … de krigar mot och hatar Muhammed och Islam med hela sin själ, det är deras naturliga instinkt.”

Israel lever i hjärtat av arabisk-muslimskt territorium, det är en cancer som ämnar ta över hela världen…”

”(Judarna) bråkade med Allahs profet Moses; de ville döda Allahs profet Jesus, and de ville mörda Allas profet Muhammed…”

Judarna vill förstöra varenda centimeter … (de anfaller) på marken, från luften och via havet – med idéer, med pengar och via kommunikationer, precis som sker nu medan vi pratar idag…”

Frågan är hur mycket mer vi i västvärlden – och i synnerhet Sverige som är världens största per capita bidragsgivare till de palestinska araberna – ska fortsätta att donera frikostigt från vår redan hårt ansträngda ekonomi i en tid av finansiell kris här hemma, med tilltagande arbetslöshet och ständigt minskande sociala förmåner.

Vi får inte precis valuta för pengarna – om inte vi anser att svenska statsfinanser ska användas till uppmuntran av den grövsta sortens rasism. Rasism som vi aldrig skulle tolerera här hemma, men väl finansierar via våra skattemedel i Mellanöstern.

Vet verkligen inte Biståndsminister Gunilla Carlsson och Utrikesminister Carl Bildt vad som händer i de samhällen vi donerar så stora summor pengar till? I så fall bör de avgå – de får inte betalt för okunnighet utan just för sina kunskaper.

Men om de vet och ändå förespråkar fortsatt oförminskat bistånd, ja då borde de avgå ännu fortare. Ska svenskt bistånd verkligen ges till rasistiska regimer med folkmord som statsreligion?

Sitter ni kvar på era poster, Carlsson och Bildt?

Svenska tidningsartiklar:
Corren, VK, BLT, BT, GP, Yst, SvD, DN, Aftonbladet,

Bloggar:
JihadIMalmö, FiM, SapereAude, IsraelISverige, MXp, Erixon,

Från denna blogg i samma ämne:
Ilyameyer1, IM2, IM3, IM4, IM5,