Öppet brev till Röda korset

Som betalande medlemmar i Röda Korset undrar man hur ni väljer – alternativt väljer bort – vem ni bryr er om.

Som jude, som demokrat, som medmänniska med en orubblig tro på allas lika värde, undrar jag varför ni inte med kraft agerar för att den unge israeliske grabben Gilad Schalit friges ur sin olagliga fångenskap hos terroristgruppen Hamas?

Hamas har av omvärlden – inklusive alla de länder där Röda Korset arbetar – klassats som terrororganisation. Ändå har Röda Korset inte brytt sig om att föra upp Gilad Schalits kidnappning och fortsatta fångenskap på den offentliga dagordningen. Schalit har – om han fortfarande lever – varit bortrövad i över 1050 dagar. Hamas uppger stolt att han under denna tid aldrig fått se solljus – tidigare kidnappningsoffer har hållits fångna i hålor ungefär 10 meter under jordens yta.

Schalit har inte fått skriva till eller fått besök av sina föräldrar. Han har inte fått företrädas av advokat – han är heller inte anklagad för något men någon borde få representera hans intressen. Han har inte fått besök av Röda Korset, men å andra sidan har Röda Korset aldrig insisterat på rätten att besöka honom.

Gilad Schalit ruttnar bort, i en underjordisk håla någonstans i Gazaremsan.

Bortglömd, i synnerhet bortglömd av Röda Korset.

Samma Röda Korset som företräder och ger medmänsklig hjälp till palestinsk-arabiska terrorister som sitter i israeliska fängelser. Dessa morddömda terrorister har rätt till – och får – besök av familjen, advokater, Röda Korset, Amnesty International, FN-representanter. De läser på distans vid olika universitet och skaffar sig utbildningar på den judiska statens bekostnad medan de avsitter sina fängelsestraff.

De får gratis allt det som Hamas nekar sin ende judiske fånge. En fånge som inte är anklagad för något, förutom brottet att vara jude.

Det är dags för Röda Korset att sluta vara selektiv – som jude och demokrat vet jag hur det slutade förra gången man tillämpade selektivitet, för sisådär 70 år sedan. Det slutade med att merparten av Europas judenhet försvann.

Röda Korset bör klargöra att inga fler samarbeten med några palestinsk-arabiska individer eller organisationer kommer att ske förrän Schalit friges, villkorslöst. Allt annat vore ett hån mot de mänskliga rättigheterna som organisationen säger sig representera.

Det kanske idag är dags att göra allvar av det som många medlemmar redan pratar om: en massflykt av medlemmar från Röda Korset.

För ingen vill väl vara medlem i en rasistorganisation som de facto särbehandlar judar.

Öppen och kraftig aktion från Röda Korsets sida för att få Gilad Schalit fri. Organisationen måste leva upp till sitt mål om humanitära insatser för alla behövande.

Alldeles oavsett religion och etnicitet.

För medmänniskor som vill bidra till humanitära insatser utan anknytning till religion och etnicitet finns faktiskt ett alldeles utmärkt alternativ:

Magen David Adom, den israeliska motsvarigheten till Röda Korset.

Röda Korset har varit igång sedan 1863. De muslimska länderna kom för några år sedan fram till att de absolut inte kunde samarbeta för nödlidande människors bästa med en organisation vars symbol såg ut som ett kors, så den muslimska världens motsvarighet heter Röda Halvmånen och Röda Halvmånen är fullvärdig medlem i Internationella Röda Korset (ICRC). Men när den judiska världens motsvarighet, Magen David Adom (Röda Davidsstjärnan), ansökte om medlemskap på lika villkor motsatte sig de muslimska länderna det med hänvisning till att symbolen som används är en Davidsstjärna, en judisk symbol. De muslimska länderna hade inga invändningar mot att kristna länders symbol är ett kors, eller att de muslimska ländernas symbol är halvmånen, den muslimska världens religiösa symbol. Selektivitet.

Svenska Magen David Adom har redan skaffat ambulanser till Israel och Internationella Magen David Adom har från Israel gjort åtskilliga humanitära insatser världen över – från Grekland, Turkiet och Kosovo på relativt nära håll till Zaire, Kongo, Somalia och Eritrea i Afrika och, på ännu längre håll, Indien, Kina, Indonesien och Thailand.

Svenska Magen David Adom har postgiro 765455-1. Penninginsamling för inköp av en ny ambulans för den av Hamas ständigt beskjutna staden Sderot i Israel pågår för fullt.

Det finns inte längre något behov av att finansiellt understödja Röda Korset som i praktiken aktivt tillämpar såväl rasism som selektering.

Det är ord och begrepp som ligger helt fel i tiden.

Läs mer i samma ämnet på denna blogg:
Ilyameyer1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,