”Lagen är en åsna”

Charles Dickens visste ett och annat.

Han uttryckte sig på ett egendomligt sätt genom den komiska figuren Mr Bumble, men det saknas vare sig klarsynthet, ärlighet eller insikt i hans ord. Så här skrev Charles Dickens i boken ”Oliver Twist” för fler än 170 år sedan. Det kusliga är att det har direkt relevans till det som händer framför våra ögon idag.

Om lagen antar detta”, sade Mr. Bumble … ”då är lagen en åsna, en idiot. Om det är så lagen ser det, då är lagen en ungkarl; och det hemskaste jag önskar lagen är att dess öga öppnas av erfarenhet – av erfarenhet.”

Notera de sista orden: “… det hemskaste jag önskar lagen är att dess öga öppnas av erfarenhet – av erfarenhet”. Den moderna världen tycks ha en oändlig förmåga att inte lära sig av erfarenhet.

Fråga: När är lagen inte lagen?

Svar: När den tillämpas på arabvärlden.

Sudans diktator och folkmordsmånglare Omar Hassan al-Bashir är sedan 4 mars i år efterlyst av Internationella Domstolen. Han anklagas för att ha gett arabiska muslimer såväl fria händer som logistiskt och politiskt stöd i deras folkmord på tre till fyrahundra tusen svarta afrikaner och utdrivning av nästan tre miljoner människor från deras hem i ett massivt – och mycket omskrivet – försök till etnisk rensning.  

Demokratiska länder över hela världen har lovat att arrestera al-Bashir om han skulle komma till deras länder. Inom arabvärlden däremot kan han resa fritt.

Inte bara det, han mottas med röda mattan som ett hedrat statsöverhuvud. Till och med i länder som anses som ”pro-väst” såsom Qatar och Saudiarabien.

Det finns en allt större skillnad mellan arabvärldens vedervärdiga etik där svarta afrikaner kan slaktas utan att någon straffas, och den demokratiska världens moralkodex som innehåller en viss minimistandard av anständighet och civiliserat uppförande.

Vissa av världens värsta förbrytare när det gäller mänskliga rättigheter skyddas förbehållslöst av arabvärlden. Saudiarabien gav en fristad till den fruktansvärda diktatorn och massmördaren Idi Amin. Omar Hassan al-Bashirs överväldigande välkomnande i Qatar är endast det senaste i en rad liknande travestier av rättvisa och moraliskt förfall i arabvärlden.

Arabvärldens kompakta vägran att följa lagen är inte enbart en varningssignal om hur ömtåligt det juridiska systemet är när det så öppet hånas. Det ifrågasätter också den civiliserade världens fortsatta beredvillighet att ta itu med ett stort och viktigt globalpolitiskt och ekonomiskt block som helt öppet visar sitt förakt för det civiliserade samhällets mest grundläggande byggstenar.

Ändå gör vi varenda dag lukrativa affärer med dessa regimer och deras ledare.

Vad har svarta afrikaners liv för pris?

Artiklar om liknande ämnen på svenska:
SvD, Nyhetskanalen, HD, GA, SVT, DN, NT, FiM, 2, MXp, 2, 3, Israelnyheter, Tundra Tabloids, Sapere Aude, Israel i Sverige, 2, 3,

Artiklar om liknande ämnen på engelska:
Washington Post, New Republic, Jewish World Review, Newsweek, MidEastWeb, Melanie Phillips, 2, Världen Idag, JPost, YahooNews,

Artiklar om liknande ämnen på franska:
Le Figaro,

Artiklar på engelska från denna webbsida om liknande ämnen:
IlyaMeyer, IlyaMeyer, IlyaMeyer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Det finns på denna webbsida många fler artiklar av liknande art på svenska.