Krig i vår tid

Den odemokratiska palestinska Hamasregeringen i Gazaremsan startade ett krig och vann.

Kriget fördes mot den lika odemokratiska palestinska Fatahregeringen på Västbanken.

Gazaregeringen vann kriget men förlorade anseendet – den isolerades internationellt och till och med bistånd stryptes. Gazas civila befolkning började lida nöd.

För att råda bot på bristerna förde den odemokratiska palestinska regeringen i Gazaremsan krig mot sin judiska grannstat och vann.

Vann?

Ja, vann. Visserligen inte militärt, för det var ett fullständigt nederlag. Men ekonomiskt, och anseendemässigt.

Det internationella samfundet var fast beslutet att Hamas krigföring mot civila Fataharaber i Gazaremsan skulle beivras. Och är nu lika fast besluten att Hamas krigföring mot civila israeliska judar ska premieras – FN, EU, USA, Sverige står alla i kö för att mångfaldiga den finansiella hjälpen till Gaza efter dess senaste krig.

Kriget var ju bara mot judar.

Civila judar.

Och Gazas befolkning får inte bestraffas för att kriget mot judarna inte lyckades. Denna gång.

Så nu anstränger sig omvärlden för att säkerställa en ”försoning” mellan Fatah och Hamas. De palestinska araberna måste förhindras från att lida som resultat av sina egna beslut och misstag.

Fem gånger har Hamas och Fatah träffats i Egypten de senaste två månaderna för att försöka hitta vägen tillbaka till varandra. Fatah har redan släppt ett femtiotal Hamasfångar på Västbanken. Hamas har som bekant redan skjutit ett femtiotal Fatahmedlemmar i knäna för att hjälpa dem bli bättre medborgare i den spirande palestinska demokratin. Spelar mindre roll nu när allt ska glömmas och förberedelserna fortsätter för nästa rond.

Och omvärlden står med handen redan djupt nergrävd i plånboken: EU kommer att bistå palestinierna med 556 miljoner dollar under 2009, medan USA, som inte vill vara sämre, har lovat 900 miljoner.

Hittills har palestinierna inte byggt ett enda jordbruk eller fabrik. Gödningsmedel till jordbruk används istället som drivmedel för raketer och de enda fabrikerna som sett dagens ljus är raketfabriker.

Tvärt om så demonterades hela jordbruksinfrastrukturen som Israel lämnade som gåva i Gaza 2005. Gazaborna är idag fattigare under palestinskt styre än tidigare under israeliskt styre.

Och omvärlden tänker nu fördubbla sina ansträngningar och sina anslag till detta samhälle.

Världens minst produktiva samhälle. Ett samhälle som hittills har sväljt miljarder i gratis bistånd utan att åstadkomma demokrati, industri, jordbruk, mänskliga rättigheter, religiös tolerans.

Nya pengar till ett gammalt problem.

Det arabiska Hamas krig mot det arabiska Fatah resulterar i Hamas isolering.

Det arabiska Hamas krig mot det judiska Israel resulterar i att Hamas isolering bryts – omvärlden tävlar om att vara först och störst med biståndsanslagen.

Bistånd som kommer att leda till nästa krig eftersom palestinierna förhindras från att betala priset för sina egna felsteg.

Därmed är det bäddat för ännu mer krig i vår tid – och i framtiden.

JPost, GP, Kuriren, 24, YLE, NSD