Sverige 2009: Ingen tid för demokrati

Stör inte ordningen i Sverige.

Ett nytt svenskt samhälle håller på att växa fram och regeringar, poliser, val, demokrati, sanning, pressetik och andra störande element är precis som det låter: störande.

I socialdemokraternas högborg här och var i vårt avlånga land hörs skrämmande okunniga kommentarer och vanvettiga förslag. Fast ordet ”vanvettigt” är kanske lite att ta i. Det är vanligtvis ett ord som Aftonbladets Helle Klein gillar – hon anser att Israels 21 dagar långa försvarsaktion mot 2920 dagar av raketbeskjutning från Gaza var ”vanvettig”.


Enligt allas vår Helle
är lösningen enkel: för att skapa fred mellan Israel och det antisemitiska Hamas som härskar i en Gazaremsa som är etniskt rensad från judar bör Sverige inleda dialog med Hamas.


Så enkelt. Svensk dialog med rasistiska araber
i den etniskt rensade Gazaremsan skapar fred. Det räcker alltså inte att vi svenska skickar miljarder i bistånd till rasisterna, vi måste för att skapa fred ha dialog med dem också.


Samtidigt som vi förhindrar
judiska israeler från att spela tennis eller delta i taekwondotävlingar i Sverige. Och förhindrar svenska judar att hålla fredliga manifestationer på våra gator i samförståndets tecken.


Helle är inte ensam socialdemokrat
med dessa tankar. Urban Ahlin anser visserligen inte att Sverige bör förhindra judar från att spela tennis i Sverige. Däremot anser han att Israels försvarsaktion mot 10 000 Gazaraketer under 2920 dagar var otillbörlig. Men inte att raketerna som orsakade Israels aktion var otillbörliga
.


Socialdemokraterna tycks
leva i en parallell värld där helhetsbilder är lika främmande inslag som sanning och etik.


Begreppet etik leder tanken
direkt till TT. Visserligen är TT och etik i samma mening lika kompatibel som svordom i kyrkan. Men i sann TT-anda där man har en anmärkningsvärt tänjbar relation till sanningen och etik står det i DN att palestinska hus rivs i östra Jerusalem. DN undviker att klargöra att anledningen inte är politik utan arkeologiska fyndigheter och att invånarna får full ersättning. Likaså nämner inte heller DN att husen var svartbyggen från tiden från den jordanska ockupationens tid – de byggdes på en historiskt arkeologisk fyndplats.


Som sagt, helhetsbilder, sanning och etik.


Bristvara i det nya Sverige.


Lite deprimerande nyheter
för dem som tror att detta är ett specifikt svenskt problem: i en artikel med titel ”No Speech, Please, We’re British”, lyfter Christopher Caldwell på locket på situationen i Storbritannien. Skrämmande lika.


Fast med den skillnaden
att Storbritannien har en lång tradition av inte bara demokrati utan än viktigare fritt tänkande. Bevis? Britterna kör fortfarande på vänster sida om vägen (med motiveringen att ’the left side is the right side’) och köper sina bananer i ”pounds”, inte kilo.


Detta är bevis
för ett oberoende och grundläggande krav på frispråkighet samt en tradition av att räcka lång näsa åt myndighetsidioti som i allt högre grad saknas i det nya okritiskt likformiga Sverige.
http://www.corren.se/archive/2009/2/22/k46oj34acqkt37y.xml

http://www.corren.se/archive/2009/2/20/k42lc1yy6bjgkab.xml
http://gd.se/ledare/1.542739

http://www.vlt.se/article.asp?article=177368

DN, 2, SvD, Syd, 2, Ab, 2, 3, Hd, 2, Smp, Kri, Y, Tra, B, Etc, Ps, 2, 3

Reepalu
Judefientlighet, Judenrein

Socialdemokraterna

AB

DN

Weekly Standard

KP