Striden är över – kriget fortsätter

Tre minuter och 45 sekunder.

Det är allt som behövs för att förstå upphovet till den senaste striden i Mellanöstern – Irans Hamasstrid mot den judiska staten.

Tre minuter och 45 sekunder är också allt som behövs för att inse att problemet för alltid kommer att fortsätta – så länge omvärlden envisas med att blunda för sanningen.

Tre minuter och 45 sekunder klargör vem man bör vända sig till om man vill att en bestående förändring ska komma till stånd, så att arabiska barn i Gaza City och judiska barn i Sderot, arabiska kvinnor i Beirut och judiska kvinnor i Haifa, arabiska män i Ramallah och judiska män i Tel Aviv ska ha någon som helst utsikt till fredlig samlevnad sida vid sida och med ömsesidig respekt för varandra.

Adressen är FN. Kommunikationsvägen till FN-skrapan går via plånboken. Din plånbok.

För det är dina skattepengar som används för att subventionera och blåsa fortsatt, evigt liv i hatets lågor.

Utan dina ofrivilliga bidrag till ett FN som avsätter enorma summor till terrorregimer, ingen mer terror.

Gärna en fördubbling av bistånd efteråt – bistånd för uppbyggande av ytterligare ett arabisk-muslimskt land som är etniskt rensat från judar. Till och med det är acceptabelt, bara biståndet inte som idag används till fortsatt våld mot det egna folket och våld mot grannfolket i Israel.

Bevis? Titta på filmen. De flesta som yttrar sig är araber. Araber som i tre generationer av FN tvingats till förnedrande tiggeri för sin överlevnad. De har inga rättigheter i de länder där de föds och lever.

Irans och Hamas vision om ett Palestina som sträcker sig från Jordandalen till Medelhavet, från Egypten till Libanon, göds effektivt i en tryckkokare av hat och oförsonlighet. En tryckkokare som svenska skattebetalare finansierar genom pengar som kanaliseras via FN.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hhEoz897qkE&hl=en&fs=1]

http://www.youtube.com/watch?v=hhEoz897qkE&eurl=

FN har inte för avsikt att lösa deras situation.

FN har för avsikt att föreviga deras situation.

Med dina pengar.