Vapenvila idag. Vilka brott har Hamas begått mot sitt folk?

En bräcklig vapenvila inleddes i natt av Israel. Hamas svarade med att fortsätta raketanfallen mot israeliska civila under några timmar innan terrororganisationen slutligen meddelande att den kommer att respektera vapenvilan.

Om vapenvilan håller kommer journalister in i Gazaremsan och kan börja rapportera därifrån.

Eftersom journalisterna älskar en snyfthistoria som kan berättas monokromt – helt svart och helt vitt – kommer Israel ensamt att beskyllas för Gazas lidande.

Inför stormen av ensidigt reportage vinklat mot Israel finns det därför några viktiga saker att komma ihåg. Den som vill bilda sig en uppfattning om läget har två val:

Antingen ta reda på sanningen. Denna webbsida säljer ingenting.

Eller förlita sig på de etablerade svenska medierna, som behöver betalande läsare för att överleva.

I motsats till vad många svenska medier verka tro, började inte kriget när judarna slog tillbaka. Orsak och verkan. Hamas raketanfall började för 8 år sedan, hittills har mer än 10 000 missiler skjutits mot enbart israeliska civila. Israels aktion för att förhindra en fortsättning av Hamas krigsföring började för 21 dagar sedan och har nu avslutats.

Skyddade personer må i intet fall användas för att genom sin närvaro skydda vissa platser eller områden från stridshandlingar.” Fjärde Genèvekonventionen, artikel 28.

Om civila skadas som resultat av ett försök att skydda stridande eller militära mål, ligger ansvaret hos den part som placerar oskyldiga civila i riskzonen.” Yoram Dinstein, Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict.

Australian Defense Force Manual: ”The presence of non-combatants in or around military objective does not change its nature as a military objective. Non-combatants in the vicinity of a military objective must share the danger to which the military objective is exposed.”

Belgian Teaching Manual for Soldiers: ”Objects occupied or used by enemy military forces are military objectives even if these objects were civilian at the outset (houses, schools or churches occupied by the enemy).”

Spain’s Law of Armed Conflict Manual: ”The principle of proportionality…is based on recognition of the fact that it is difficult to limit the effects of modern weapons and methods of warfare exclusively to military objectives and that it is likely that they will cause collateral damage to civilians and civilian objects.”

Allt detta handlar om hur man ska bete sig i krigszoner.

Hamas började kriget – för 8 år sedan – och använde de egna civila som skydd, vilket är olagligt, och sköt mot civila i Israel, vilket också är olagligt. Hamas har medvetet ansträngt sig för att skada så många civila som möjligt – på bägge sidor gränsen.

Följande videofilm visar vad BBC – den kanske mest anti-israeliska av alla stora TV-bolag – ändå anser om Israels ansträngingar för att föra sitt försvarskrig utan att skada civila. Klicka på länken nedan för att starta filmen:

Israel å sin sida har gjort allt för att minimera skador på civila. Israel är det enda landet i världshistorien som mitt under brinnande krig annonserat exakt vilka militära mål man ämnar attackera för att ge de av Hamas beordrade mänskliga sköldarna tid att avlägsna sig från målområdet. Dagligen har upp till 300 000 flygblad distribuerats över specifika mål, 20 000 samtal har ringts till mobiltelefoner och fasta linjer i de berörda områdena för att avisera vilka mål man kommer att beskjuta.

Allt för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra civila offer. Icke desto mindre finns det ett stort antal civila offer i Gazaremsan.

Varje skadad civil, varje dödad civil är en tragedi som aldrig borde ha hänt.

Hamas, som inledde detta krig för 8 år sedan, har inte byggt ett enda skyddsrum för sin civilbefolkning trots att organisationen har utsatt dem för uppenbar fara genom att angripa grannlandet i skydd av de egna civila.

Hamas är därför skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna. Krigsröken kommer att skingras och internationella mekanismer kommer att förhindra en upprepning av Hamas vådliga äventyrslust. En av åtgärderna bör vara undanhållandet av internationellt bistånd om terrororganet inte uppfyller ingångna avtal.

Medan allt detta sker är det lika viktigt att parallellt med återuppbyggandet av Gaza, ställa Hamasledarna inför rätta för deras brott mot de mänskliga rättigheterna – i södra Israel och i hela Gazaremsan.