Vapenvila utan Gilad Schalit?

Enligt uppgift kommer Israel att införa en ensidig vapenvila i sitt försvarskrig mot Hamas.

Ytterligare ett ensidigt drag av israeliska politiker utan hänsyn till israeliska militärer som har det faktiska ansvaret för israeliska civilas dagliga liv och framtid.

Situationen i södra Israel och i Gazaremsan är ingen lek. Ingen har råd att ignorera någon öppning till substantiella förändringar i området. Förändringar som gör att situationen som ledde till dagens konflikt aldrig mer upprepas.

I detta sammanhang är personlig prestige fullständigt oväsentlig – det spelar ingen roll vem som tar första steget, bara resultatet blir det önskvärda.

Men en vapenvila, även en trevande och högst tillfällig sådan, som inte kopplas till en omgående frigivning av den kidnappade israeliske grabben Gilad Schalit, är inte bara oansvarigt, det är på gränsen till kriminellt.

Efter att ha kidnappats från det suveräna Israel har Gilad Schalit nu hållits fången av Hamas i 936 dagar. Han sitter i en underjordisk håla utan att ha sett solljuset under denna tid, utan tillgång till advokat, läkare eller Röda korset. Han har heller inte fått träffa till sin familj.

Utan betänkligheter och utan minsta risk för internationella repressalier bryter Hamas mot Gilad Schalits mänskliga rättigheter. Hamas är en erkänt omänsklig terrorgrupp – dess framfart mot inte bara israeliska judar utan även mot arabiska kristna, politiska oppositionella samt kvinnor är allt annat än civiliserad.

Att Israels försvarsaktion mot Hamas åttaåriga krig skulle avslutas utan att Gilad Schalit frigörs är fullständigt otänkbart.

Det spelar ingen roll vem som tar första steget. Det enda intressanta är om Gilad Schalits frigivning följer automatiskt och omgående.

Om det inte gör det, om civila israeliska familjer som Schalits får leva i fortsatt ovisshet om framtiden, borde civila arabiska familjer i Gazaremsan leva i samma ovisshet – för all framtid tills pojken släpps.

Allt annat vore ett cyniskt svek av de israeliska politikerna mot det egna folket – folket som utgör armén som i tre långa veckor har utkämpat politikernas krig i Gaza.

Gilad Schalit hemma inom några timmar. Eller fortsatt krig.

Ett enkelt val.