Gazaraketer i utbyte mot israelisk fred

Vapenstilleståndet i mellan palestinier och israeler i Gaza är mer än en månad gammal. Under den tid har Gazas palestinier skjutit mer än 60 raketer in över gränsen till Israel, ett genomsnitt på två raketer om dagen. Israel har hittills inte besvarat en enda av attacken, i enlighet med vapnestilleståndsvillkoren. För två dagar sedan skadade […]

Vapenstillestånd Gaza-style

Vapenstilleståndet mellan palestinier och israeler i Gaza är mer än en månad gammal. Under den tiden har palestinierna skjutit mer än 60 raketer över gränsen in i Israel, ett genomsnitt på två raketer om dagen. Israel har inte besvarat attackerna ens en enda gång, i enlighet med vapenstilleståndsvillkoren. För två dagar sedan skadade palestiniernas raketer […]

72 rakter lika med vapenstillstånd. Fråga bara Hamas

Svenska akademin behöver utkomma med en ny ordbok för det nya året. Eller åtminstone en ny definition av ordet ”vapenstillestånd”. Kanske kan experterna definiera hur 72 raketer under en månad från Gaza mot Israel kan av palestinier betecknas som ”vapenstillestånd”, medan israeliska hot om att slå till mot skjutklara raketramper och deras bemanning kan betecknas […]

Samma regler för alla?

En svensk praktikant sades upp i november från en svensk ambassad utomlands. Motiveringen enligt Utrikesdepartementet som hanterade ärendet var att ”… ett aktivt engagemang i ett parti som samtliga svenska riksdagspartier anser vara odemokratiskt och främlingsfientligt inte är förenligt med att arbeta på en svensk utlandsmyndighet”. Nu deltar en svensk gymnasielärare, Jan Bernhoff från Stockholm, […]