Archive for December, 2006

Gazaraketer i utbyte mot israelisk fred

Torsdag, December 28th, 2006

Vapenstilleståndet i mellan palestinier och israeler i Gaza är mer än en månad gammal. Under den tid har Gazas palestinier skjutit mer än 60 raketer in över gränsen till Israel, ett genomsnitt på två raketer om dagen.

Israel har hittills inte besvarat en enda av attacken, i enlighet med vapnestilleståndsvillkoren.

För två dagar sedan skadade palestiniernas raketer två unga israeliska pojkar i 13-års åldern, den ena med livshotande splitterskador. Israel har hotat att börja rikta eld mot raketavskjutningsramperna.

Varvid palestinierna meddelar att om Israel skjuter på deras avfyrningsramper, är vapenstilleståndet definitivt över.

Är det verkligen ingen som ifrågasätter det absurda i palestiniernas ställningstagande? Finns det verkligen inget en palestinsk fanatiker kan göra eller säga som någonsin kan framkalla fördömanden, eller ens en höjning på Västvärldens ögonbryn? Är palestinierna verkligen dömda att fortsätta lägga sin framtid och sina liv i händer på så-kallade ledare som inte ens besitter de allra enklaste regler om logiskt tänkande?

Och kommer Västvärlden att fortsätta ösa in sina skattebetalares surt förvärvade pengar till ett palestinskt samhälle som genomsyras av detta slags ohyggliga inkompetens, utan att i gengäld begära något alls, inte ens att våldet ska upphöra?

2006 slutar mycket bekymmersamt. 2007 kan knappast vara värre, men med det palestinska ledarskapet är till och med möjligt.

Vapenstillestånd Gaza-style

Torsdag, December 28th, 2006
Vapenstilleståndet mellan palestinier och israeler i Gaza är mer än en månad gammal. Under den tiden har palestinierna skjutit mer än 60 raketer över gränsen in i Israel, ett genomsnitt på två raketer om dagen.

Israel har inte besvarat attackerna ens en enda gång, i enlighet med vapenstilleståndsvillkoren.

För två dagar sedan skadade palestiniernas raketer två unga israeliska pojkar i 13-års ålder, den ena med livshotande splitterskador. Israel har hotat med att börja rikta eld mot avskjutningsklara raketramper.

Varvid palestinierna meddelar att om Israel skjuter på deras avfyrningsramper, är vapenstilleståndet över.

Vilket vapenstillestånd?!

Är det verkligen ingen som ifrågasätter det absurda i palestiniernas ställningstagande? Finns det verkligen inget en palestinsk fanatiker kan göra som någonsin framkallar fördömanden? Är palestinierna verkligen dömda att fortsätta ledas av människor som inte besitter ens den enklaste förmågan om logiskt tänkande och moraliskt ansvar?

Och kommer Västvärlden att fortsätta ösa sina skattebetalares surt förvärvade pengar till ett palestinskt samhälle som genomsyras av detta slags ledarskapsinkompetens, utan att villkora bidragen till våldets upphörande?

2006 slutar mycket bekymmersamt. 2007 kan knappast vara värre, men med det palestinska ledarskapet är inget omöjligt.

72 rakter lika med vapenstillstånd. Fråga bara Hamas

Torsdag, December 21st, 2006

Svenska akademin behöver utkomma med en ny ordbok för det nya året.

Eller åtminstone en ny definition av ordet ”vapenstillestånd”.

Kanske kan experterna definiera hur 72 raketer under en månad från Gaza mot Israel kan av palestinier betecknas som ”vapenstillestånd”, medan israeliska hot om att slå till mot skjutklara raketramper och deras bemanning kan betecknas som ”vapenstilleståndsbrott”.

Den palestinska premiärministerns egen milis, al-Aksa brigaderna, har dessutom sagt att om Israel agerar mot skjutklara raketramper riktade mot israeliska civila, kommer organisationen att återuppta sina självmordsbombningar mot civila inne i Israel. Omvärldens tystnad ekar fortfarande.

Kanske är det orättvist att be Svenska akademin lösa denna delikata lingvistiska omöjlighet. Kanske behöver vi helt enkelt en separat ordbok just för Mellanösterns logiska kullerbyttor.