SVT-programmet Existens erkänner inte judarnas existens

Existens i SVT2 (060930) kännetecknades av partiskhet, tolkningsföreträde för människor avogt inställda till Israel, bristfälliga kunskaper och oroväckande blandning av politik och religion.

I programmet kommenterade Brödraskapsrörelsens Peter Weiderud kristet stöd för judarnas återkomst till Israel. Som både kristen och politiker varnade Weiderud för religiösa fundamentalister som blandar religion med politik. Sedan pratade han länge om palestinska kristna och muslimers rätt till Det heliga landet och hur orättvist Israel behandlar icke-judar – ett skolexempel i blandning av religion med politik.

Enligt Peter Weiderud är palestinierna de ursprungliga kristna. Som alla vet var dock Jesus jude, likaså hans apostlar, Maria Magdalena och de flesta av hans anhängare. Om palestinierna är de ursprungliga kristna bevisar detta bara att judarna bott i området längst och att dagens palestiniers förfäder var judar. Weiderud kanske vill ta upp detta med Hamas.

Weiderud pratade om konflikten mellan palestinier och judar. Han antingen kan inte eller medvetet vill inte skilja mellan en nation och en religion – judendomen står i vägen för palestiniernas nation, enligt honom. Detta är antisemitisk uppviglig av grövsta sort.

Programmakarna ansåg Weiderud vara den lämpligaste personen att tolka judarnas inställning till kristet stöd. Vill de inte ha en judes åsikt i frågan? Låt mig därför ge det som Existens ansåg irrelevant: min judiske far är palestinier (det finns även muslimska och kristna palestinier) och min mormor föddes i Jerusalem och var sålunda också judisk palestinier. Resten av min familj, alla judar, härstammar från Irak och Iran – dit judarna deporterades från Jerusalem och varifrån de senare flydde undan muslimska pogromer.

Som individ med en stark tro på ärlighet, öppenhet och ansvar; som demokrat med en stark tro på alla människors lika värde oavsett religion, etnicitet, hudfärg eller kön; och som jude född, uppvuxen och utbildad i Indien bland hinduer, sunni-, shia- och ahmadiyamuslimer, buddhister, judar, zoroastrer, katoliker och protestanter vill jag uttrycka min enorma tacksamhet till alla kristna individer och samfund, kyrkor och organisationer, som stödjer min rätt att leva utan rädsla för mitt liv eller för deportering, vare sig jag väljer att leva i Sverige eller i Israel.

Israels existens är inte en fråga för den kristna världen att avgöra. Den stora majoriteten kristna visar oss judar och vårt ursprungsland Israel samma respekt som de visar alla andra religioner, folk och nationer. Judar och kristna lever i en symbios av genuin ömsesidig respekt i den moderna civilisationen, eftersom vi båda mognat i takt med samhällsutvecklingen.

Däremot är Israels existens en fråga som den muslimska världen inte tycks kunna släppa av anledningar som bara blir begripliga om man förstår klassisk antisemitism i både historiskt och nutidssammanhang, en monstruös kvarleva från en ond tid. Begreppet religiös fundamentalism tillämpas långt bättre på muslimsk fanatism och på Peter Weideruds världsåskådning än på de kristna vars brott är att stödja Israel.

Israel garanterar i lag Weideruds rätt att säga vad han vill, var han vill. Han och Existens bör testa gränsen för yttrandefrihet i grannstater som Libanon, Syrien, Egypten, Iran och i Gaza. De bör dock i utbildningssyfte prata först med Salman Rushdie, Taslima Nasreen och Påve Benedict XVI, som alla har en global islamistisk dödsdom utfärdat mot sig för vad de sagt.