Olika syn på "proportionalitet"

Omvärlden kräver att Israel skall svara ’proportionerligt’ på terrorattackerna som den iranska lydmilisen Hizbollah utför från suveränt libanesiskt territorium.

Proportionalitet och FN
Med ’proportionerligt’ menas kanske att Israel ska agera som Kofi Annans FN. Annan ignorerade FN-korruptionen i olja-för-mat programmet, vilket kostade tusentals civila liv i Saddams Irak. Kofi Annans UNIFIL-styrka har en enda uppgift; att förhindra attacker mot israeliska civila, under de senaste sex åren har Hizbollah utfört 24 sådana attacker. UNIFIL kostar oss världsmedborgare 100 miljon dollar – om året – och åstadkommer ingenting. Som resultat av Kofi Annans FN, har dödssiffrorna i Libanon och Israel nått fler än ett tusen, och sammanlagt två miljoner människor är på flykt – libanesiska civila norrut och israeliska söderut. FN bär ansvaret för sin ’proportionerliga’ respons till Hizbollah under sex år. Och då har vi inte ens vägt in FN:s ’proportionerliga’ respons i till exempel Bosnien och Darfur.

Proportionalitet och Ryssland
Med ’proportionerligt’ menas kanske Ryssland? Det land som bombade Tjetjenien så grundligt att samhället där sedan länge upphört att existera? Allt tjetjenerna ville ha var självständighet. Tusental döda tjetjener och inte en enda FN-resolution mot Rysslands agerande har antagits av FN.

Proportionalitet och Frankrike
Ordet ’proportionerligt’ hänvisar kanske till Frankrike, detta europeiska land som är så mån om att ha bra relationer med arabstaterna och där en minister för inte så länge sedan karakteriserade Israel som ”detta lilla skitland”. ’Proportionerligt’ är kanske Frankrikes respons till omvärldens kompakta fördömande när franska staten ville utföra ett kärnkraftsprov i Stilla havet. Frankrike ignorerade omvärlden och utförde provet ändå – i trots mot FN, EU, UNICEF och WHO, bland många andra. Detta var Frankrikes ’proportionerliga’ svar. Det finns inte en enda FN-resolution mot Frankrikes agerande, som krävde tvångsförflyttning av många öbor och som fullständigt ödelagt miljön inom ett enormt naturområde.

Proportionalitet och Kina
’Proportionerligt’ är kanske Kinas behandling av det fredliga Tibet, ett land Kina marscherade in i för att helt sonika förflytta hundratusentals tibetaner till Kina och miljoner kineser till Tibet. Inte en enda FN-resolution har antagits mot Kina vars agerande har kostat hundratusentals tibetaner livet och resulterat i tvångsövertagande av enorma landområden.

Icke desto mindre är det just sådana länder som så starkt kritiserar Israels ’oproportionerliga’ svar. Svar på Hizbollahs attacker från Libanon mot israeliska civila, som utförs i skydd av libanesiska civila i trots mot FN och Genèvekonventionen. FN och den omvärld som är så intresserad av ’proportionerlighet’ har fortfarande inte hittat någon anledning att fördöma detta.

Omvärldens ansvar
Omvärlden är bra på en sak: att prata. Att agera går inte. Omvärlden har inte agerat för att sätta stopp för Hizbollahs enorma militära uppladdning under de senaste sex åren. Ej heller för att tvinga Iran och Syrien att sluta stödja denna terroristgrupp. Omvärlden är överhuvudtaget för rädd och för underkuvad av blotta tanken på att behöva göra något som verkligen kräver mod och ståndaktighet. Lättare då att falla in i ledet och anklaga Israel för det lidandet som Hizbollahs och Irans krig har orsakat.

Hizbollahkriget är en varningssignal till omvärlden: det gäller att antingen stödja frihet och demokrati – för Libanon såväl som Israel – eller för evigt acceptera underdånighet gentemot de islamofascistiska härskarna i Teheran.

Klockan tickar medan Libanon och Israel brinner.