Skattesubventionerad propaganda

På Frölunda kulturhus har ett flertal utställningar visats de senaste åren med tema Palestina, antisionism och palestinsk flyktingskap. Det sistnämnda handlar om palestinier i tredje generationen födda i andra länder men som betraktar sig som ”flyktingar” eftersom de inte ges medborgarskap i respektive födelseland, till exempel Libanon, i strid med FN:s konvention om mänskliga rättigheter. […]

Givarkonferens – men inte för alla!

Sverige har tagit initiativ till en givarkonferens efter Hizbollahs nyligen avslutade krig mot Israel. Målet för konferensen är insamlandet av medel för återuppbyggnaden av Libanon. Återuppbyggnaden av Israel står inte på dagordningen. I ett brev daterat 29 augusti i år skriver Regeringskansliet att ”den socialdemokratiska regeringen anser … att solidaritet och ekonomisk hjälp till återuppbyggnad […]

Terrorn kan besegras

Björn Kumm frågar (SvD 060821) varför vi ständigt attackeras av ”så många i muslimländer och tredje världen och dess diaspora (som) själva känner att väst hatar dem” – i dagligt tal kallade islamistiska terrorgrupper. Vari ligger friktionen?Det mest intressanta är dock inte vad Kumm frågar, utan vad han inte frågar. Han fokuserar på vad han […]

Vad är Hizbollah?

Är Hizbollah en terrororganisation eller ett regeringsparti? Är Hamas en terrororganisation eller ett regeringsparti? Israel anklagar dem för att vara terrororganisationer. Men de sitter ju i regeringar för libaneser respektive palestinier, så det kan ju inte stämma. En regering har och utövar ansvar, inte bara för sitt eget folk utan för andra också – en […]

Iran har stulit ett land

Iranska Hizbollah övertar södra delen av det arabiska Libanon.Med förakt för det libanesiska folket och trots bara två ministerposter i regeringen, tvingar Hizbollah hela Libanon i oprovocerat krig mot Israel. Libaneser och israeler lider hårt av Hizbollahs krig. Nu vill Sverige ordna en internationell givarkonferens för Hizbollahs krigsoffer. Men bara för det arabiska Libanons offer. […]

Givarkonferens för krigsoffer – men bara vissa

Det är glädjande att Sverige vill i slutet av denna månad anordna en internationell givarkonferens för krigsdrabbade. Vad som förbryllar är att endast Libanon står som hjälpmottagare. Libanon är det land som illegalt övertogs och användes av den iranska regimens Hizbollahmilis för att iscensätta ett oprovocerat krig riktat mot civila i Israel. Ett kapat landHela […]

Olika syn på "proportionalitet"

Omvärlden kräver att Israel skall svara ’proportionerligt’ på terrorattackerna som den iranska lydmilisen Hizbollah utför från suveränt libanesiskt territorium. Proportionalitet och FNMed ’proportionerligt’ menas kanske att Israel ska agera som Kofi Annans FN. Annan ignorerade FN-korruptionen i olja-för-mat programmet, vilket kostade tusentals civila liv i Saddams Irak. Kofi Annans UNIFIL-styrka har en enda uppgift; att […]

"Guds parti" dödar i religionens namn

Hizbollah, detta ”Guds parti”, väcker hat bland muslimer, kristna, judar, sekulära libaneser, saudier, israeler och palestinier. FN, EU och hjälporganisationer som Human Rights Watch alla kritiserar det Iran-inspirerade Hizbollah för deras barbariska sätt att föra krig från bakom libanesiska kvinnors kjolar. Militära strateger världen över uttrycker avsky för denna den värsta sortens feghet, vilken för […]