Brev ill Justitiekansler Göran Lambertz

Till Justitiekansler Göran Lambertz:

Jag skulle vara mycket tacksam om du ville kommentera följande:

”Det är rejält kränkande … de är osanna och har fått stor spridning” sade du nyligen om Expressens osmakliga och osanna påstående om att skådespelaren Mikael Persbrandt intagits på en anstalt för alkoholister. Du sade till och med att det kan finnas ett samhällsintresse av att väcka åtal på grund av Expressens illgärning.

Persbrandts rykte och framtida inkomstmöjligheter stod på spel. Ingen svensk medborgare ska behöva lida för andras lögner eller påhopp, och ens inkomst ska inte behöva lida på grund av kränkande behandling.

Mot detta har vi en situation där det i Stockholms Stora Moské för ett tag sedan fälldes oerhört kränkande omdömen om att det är en välsignelse att ”döda judar”, dessa ”apors och grisars bröder”. Dessa och andra kränkande och hotfulla ord har också fått stor spridning i Sverige. Men dessa ansåg du vara full acceptabla uttryck av ilska, helt enkelt inlägg i debatten om en pågående konflikt några tusen kilometer längre österut i Mellanöstern på en annan kontinent.

Enkelt uttryckt har vi en situation där du lämnar den svenska judiska minoriteten åt sitt öde i ett läge där de riskerar att förlora sina liv till följd av direkta uppmaningar att döda dem, samtidigt som du kommer till en enskild individs undsättning när brottet är förtal och där den förtalade riskerar att förlora sitt goda namn och sin inkomst.

Det är mycket hedersamt att du intar en så prominent roll för att rädda en oskyldig skådespelares goda namn. Det hade varit lika hedersamt om du kommit till de svenska judarnas undsättning på samma sätt. Uppmaningen att döda judar – i Sverige – har fortfarande inte väckt ditt intresse i lika hög grad som skådespelarens framtida inkomstmöjligheter. Trots att uppmaningen mot de svenska judarna är djupt kränkande och har fått stor spridning – alltså dina egna kriterier i fallet Expressen. Fallet med Stockholmsmoskén tycks helt enkelt inte ha något ”samhällsintresse” för dig – ytterligare ett kriterium som du själv valde.

Min fråga är: väger du en svensk medborgares inkomstmöjligheter tyngre är en annan svensk medborgares liv, när det enda som skiljer är en konflikt som pågår på en avlägsen kontinent?

Jag tror inte för ett enda ögonblick att etnicitet spelar någon som helst roll i dina överväganden, eller som många påstår att politiska överväganden tas i beaktande detta valår, varför jag skulle uppskatta dina egna funderingar på detta, med dina egna ord.

Med vänlig hälsning,

Ilya Meyer