Archive for April, 2006

Handel med judar betyder plågsam död

Tisdag, April 18th, 2006

Palestiniern Muhammad Abu al-Hawa, åttabarnspappa från Jerusalem, var 42 år när han dog för en vecka sedan.

Först torterades han i flera timmar av hans palestinska kidnappare, sedan bakbands han och användes som måltavla – ingen vet vilken av de sju kulorna i hans kropp som dödade honom. Att man överhuvudtaget kunde identifiera honom efteråt är ett under eftersom hans kropp dumpades i hans egen bil som sedan antändes.

Abu al-Hawa anklagades för det grövsta brottet som finns enligt den palestinska brottsbalken – han sålde ett hus till judar. Han arresterades inte, han anklagades inte, han fick inget juridiskt försvar – han meddelades bara att hans liv var slut och så gjorde man precis det.

Det är inte konstigt att hans brott inte prövades i rättssalen, eftersom ingen i den Hamasledda palestinska regeringen vill riskera negativ publicitet genom offentlig rättslig prövning där brottsrubriceringen är ”handel med judar”.

Den Palestinska myndighetens högsta religiösa ledare i Jerusalem, Muftin Ikremah Sabri, har bannlyst muslimer från att sälja mark till judar – de som gör det får inte begravas på en muslimsk begravningsplats. Han är inte ensam om detta rasistiska synsätt, utan det kommer från allra högsta ort: Yasser Arafats första steg när han etablerade Palestinska myndigheten för dussinet år sedan var att bannlysa all försäljning av mark till judar. Till kristna gick det bra, bara judar inte fick köpa.

Den Palestinska myndigheten är en rasistisk apartheidorganisation vars grundlagar och grundläggande principer är baserade enbart på religion och etniskt ursprung. Omvärlden inser inte vidden av den systematiserade rasismen som karakteriserar det palestinska samhällets ledarskap.

Frågan är hur svenskar skulle agera om någon här hemma krävde att handel med judar – eller för den delen svarta, muslimer, kineser eller katoliker – borde vara straffbart enligt lagen.

Och frågan är också hur svenskar skulle agera om kravet dessutom kom från högsta ort – vår egen regering.

Om en vecka kommer just den palestinska Hamasregeringens representanter till Sverige. Vårt samvete dikterar att vi kraftfullt avvisar varje tanke på samröre med dessa rasister.