Archive for April, 2006

Svensk trovärdighet naggas i kanten

Torsdag, April 27th, 2006

De senaste dagarna har det skrivits mycket om svenska flygflottiljen F-17s beslut att dra sig ur den nära förestående internationella flygövningen i Italien, en övning för fredsbevarande insatser.

Förberedelser för F-17s deltagande har pågått i snart åtta månader, till en kostnad av mer än 350.000 kronor – medel som tas från våra skattepengar – varför en bra förklaring till detta slöseri skulle uppskattas. Enligt vissa medierapporter sägs beslutet bero på att Israel deltar i övningen.

Särbehandling
Som skäl har angetts att på grund av Israels konflikt med de regionala grannar vars mål är landets förintelse, är det osannolikt att Israel meningsfullt kan medverka i fredsbevarande insatser. Menar då försvarsministern att den enda regionen där fredsbevarande insatser är aktuella är i Mellanöstern? Eller menar man att inga israeliska hjälpinsatser är någonsin välkomna någonstans i världen? Alltså att Israel ska frysas ut i alla sammanhang?

Det är dessutom en argumentering som faller på sin egen orimlighet. Exempelvis kan nämnas att Norge har officiellt beslutat sig för samröre med en internationell terroristorganisation, Hamas, i trots mot ett tväreuropeiskt beslut. Men Sverige anger inte Norge som skäl för att dra in vårt deltagande i övningen – trots att Norge nu knappast kan anses bidra i en fredsbevarande roll när man trotsar världsopinionen och aktivt uppmuntrar ena parten i en konflikt – därtill en konflikt där Israel är motparten och just Israels närvarande anges som skäl för Sverige att dra sig ur övningen.

Politisk vinning
Likaså pågår i Storbritannien ett inhemskt terrorkrig och landet är engagerat i strider i såväl Afghanistan som Irak, men Sverige påpekar inte Storbritanniens krigsföring som skäl till att man drar sig ur den gemensamma övningen. Det finns all anledning att ifrågasätta Storbritanniens roll i eventuella fredsbevarande operationer om samma argument används – vilket det måste göra om man inte ämnar särbehandla en enda av världens alla stater, Israel. Att bland andra Italien också medverkat i Irak tycks inte heller ha påverkat det svenska beslutet – värdlandet Italiens trovärdighet i framtida fredsbevarande operationer har inte ifrågasatts av Sverige. Endast Israels deltagande har ifrågasatts.

Tidsmässigt kommer beslutet olyckligt nära åminnelsedagen för alla de judar och andra som industrimässigt mördades i ett Europa som för 60 år sedan vägrade att samarbeta tvärnationellt för att sätta stopp för tyranni och för att uppmuntra samexistens. Idag gör Sverige precis likadant. Just tajmingen är det mest olyckliga som tänkas kan – det är svårt att tro att tiden var medvetet valt. Å andra sida är det också svårt att tro att man drar sig ur fredsbevarande insatser av hänsyn till politiska vinningar.

Heder åt Saudiarabien. Försök att säga det utan att skratta.

Måndag, April 24th, 2006

Gunnar Olofsson (i ”Heder åt Saudiarabien” 0605024) kommer med intressanta synpunkter.

I begreppen ”Saudiarabien” och ”heder” är det främst det unikt islamistiska begreppet ”hedersmord” man tänker på. Olofsson skriver istället utan självironi att det ”finns ingen internationell regel som tvingar en regering eller stat att erkänna en annan”.

Samtidigt anser han att omvärlden är skyldig att ekonomiskt underhålla den Hamasledda terrorstat som vägrar erkänna sina grannar.

Olofsson verkar inte se den logiska kullerbytta detta innebär: Hamas är inte lagenligt tvungen att erkänna något annat land – men andra länder är moraliskt tvungna att ekonomiskt underhålla Hamas i dess strävan att skapa ett Mellanöstern utan vare sig Israels land eller dess judar. En svår ekvation för läsare belastade med demokratiska värderingar.

Vilket Hamasledda palestinskt land är det då som omvärlden uppenbarligen har så svårt att finansiellt stödja ur sina redan hårt ansträngda statskassor? Jo, det är samma palestinska land vars regim – trots att den är världens utan jämförelse största bidragstagare genom tiderna – inte lyckats skapa fabriker, vägar, skolor, fungerande vattenförsörjning, sportarenor. Trots de miljarder dollar regimen fått genom åren.

Fast det är en sanning med modifikation: fabriker har skapats – för tillverkning av självmordsbomber. Vägar finns – inte för civilbefolkning utan tunnlar för smuggling av knark och vapen. Skolor finns – där barn från 3 år indoktrineras i hur man bäst tar med sig så många judar som möjligt i martyrdöden. Vattenförsörjning försöker man faktiskt slå ut med raketanfall, allt för att skapa en bild av palestinskt lidande – som om de inte redan lider tillräckligt. Sportarenor finns – det är härifrån man skjuter raketer mot civila mål inne i Israel.

Detta har pågått sedan 1920-talet. Omvärlden lägger nu sina knappa resurser – knappa på grund av det ständigt upptrissade oljepriset orsakat av ständigt bråk i arabvärlden – på den egna sjukvården, äldreomsorgen, skolan. De gör det hellre än prioritera palestinska regimer vars deklarerade mål är utplånande av Israel, tvångsdeportering av judar, etablerandet av ett kalifat där islam blir den härskande religionen och där judendomen och kristendomen ska underkasta sig eller kastas ut.

Västvärlden är trött på att se sina donationer försvinna i palestinska gevärspipor istället för framtida projekt, och vill för första gången i historien uppmuntra de många omkringliggande muslimska länderna att stödja sina egna palestinska bröder. Något de aldrig tidigare visat minsta intresse av att göra – utan det är vi i väst som har betalat hela kalaset.

Terrorledare får röda mattan i Sverige

Torsdag, April 20th, 2006

Bäste Thomas Bodström,

Det är med bestörtning jag läser att Sverige kommer att besökas av Salah Muhammad al-Bardawil, en ledande medlem i terroristorganisationen Hamas.

al-Bardawil representerar en regim vars officiella program kräver tvångsdeportering av alla judar från Israel. Programmet förespråkar också terror mot de civila israeler som är av judisk börd. Hamas stödde den självmordsbombningen för några dagar sedan i Tel Aviv som krävde nio människors liv. Hamas program är sålunda både en uppmaning till terror mot civila enbart baserat på deras etnicitet och religion, och ett ställningstagande till förmån för grov rasism av en sort som är helt otänkbart i det demokratiska Sverige.

Jag skulle vilja veta hur Du tänker agera i detta fall. al-Bardawils regim står ju för massmord på judar, och så här sade han själv den 14:e januari i år:

Hamas has never proposed to change or amend its charter [calling for the destruction of Israel]. The platform presents a realistic view that reflects Hamas’s goals for the next four years. Had we spoken of eliminating and eradicating Israel within this period, we would have been deceiving our people and repeating false slogans. But this does not stand in contradiction [to the fact that] we place emphasis on the elimination and non-recognition of Israel.”

Framför allt vill jag veta vilka mått och steg har tagits för att förbjuda al-Bardawil inresa i vårt land, och under vilken paragraf han kommer att arresteras om han ändå sätter sin fot här.

Med vänliga hälsningar,
Ilya Meyer