Hamas nye talesman: Jimmy Carter

Jimmy Carter ger en lång lista av villkor som palestinierna enligt hans mening inte kan acceptera.

Carter anser att Hamas bör kunna vara en bra partner för dialog med Israel, eftersom Hamas är mer bestämda gällande den framtida utvecklingen visavi Israel.

Här kommer några direkta citat från Hamas ledare om just vilken framtid de har bestämt sig för. Om Carter riktigt anstränger sig, kanske han inser varför Israel har lite svårt att acceptera villkoren.

Hamasledaren Khaled Meshaal i Damaskus i februari:

”Vi säger till västvärlden: ni vill tydligen inte ta lärdom av något, men ni kommer att besegras, med Allahs hjälp.”

”Man inser inte i västvärlden att Allahs lagar inte kan ändras eller ersattas… Vår nation … kommer att vinna slutgiltig seger och gå segrande fram över hela världen.”

”Islam kommer att återta herraväldet i världen. Med Allahs vilja ar den dagen inte längre avlägsen.”

”Västvärlden förstår inte vare sig den arabiska eller den muslimska mentaliteten, som avvisar det främmande.”

Så långt Khaled Meshaal. Det har väl inte undgått Jimmy Carter att Meshaal inte pratar enbart om israeler eller judar, utan om alla som vägrar lyda under islam?

Nu kommer några ord från Ismail Haniya, den nya palestinska premiärministern, om just Israel och judar, och då bortser vi från hans vanliga tal om judar som ”apors och grisars avkommor”, och vi bortser från Hamas vanhelgande av judiska synagogor i Gazaremsan några månader innan den muslimska världen exploderade i vrede över några danska teckningar föreställande profeten Muhammed. Något som Carter inte vidrör.

”Vi inom Hamas har ingenting mot judarna som sådana. Men vi kommer att tvinga bort dem från landet. Vi har inte for avsikt att dränka dem i Medelhavet. Vi kommer att låta dem resa härifrån per båt nar det blir dags.”

En fråga till Jimmy Carter: på vilken punkt skiljer sig ovanstående från de tongångar som annars hörs från nazistiska och andra rasistiska kretsar?

Och hur kommenterar Carter följande: samtidigt som Hamas ämnar driva bort alla judar från Palestina, består 20 procent av Israels befolkning av palestinier. Är ”etnisk rensning” ett begrepp som Carter inte är förtrogen med? Eller är det bara för komplicerat för honom att ta itu med?