Etnisk rensning är OK – om den utförs av araber

Gunnar Olofsson anser inte att Hamas är så farlig. Visserligen vill de avskaffa staten Israel men de har ingenting mot judar som grupp, bara de bor någon annanstans.

Undrar om Olofsson är lika angelägen att acceptera samma resonemang när Sverigedemokraterna säger att de inte har något emot utlänningar, bara de bor utanför Sverige? Är de rasister, enligt Olofsson?

Olofsson tolkar Hamas mycket selektivt. Här några citat som inte lämnar utrymme för tolkning:

Hamasledaren Khaled Meshaal i Damaskus i februari:

Man inser inte i västvärlden att Allahs lagar inte kan ändras eller ersattas… Vår nation … kommer att vinna slutgiltig seger och gå segrande fram över hela världen.”

Islam kommer att återta herraväldet i världen. Med Allahs vilja ar den dagen inte längre avlägsen.”

Västvärlden förstår inte vare sig den arabiska eller den muslimska mentaliteten, som avvisar det främmande.”

Så långt Khaled Meshaal. Det har väl inte undgått Olofsson att Meshaal inte pratar om enbart israeler eller judar, utan om alla som vägrar lyda under islam?

Nu kommer några ord från Ismail Haniya, den nya palestinska premiärministern, om just Israel och judar, och då bortser vi från hans vanliga tal om judar som ”apors och grisars avkommor”, och vi bortser från Hamas vanhelgande av judiska synagogor i Gazaremsan några månader innan den muslimska världen exploderade i vrede över danska teckningar föreställande profeten Muhammed:

Vi inom Hamas har ingenting mot judarna som sådana. Men vi kommer att tvinga bort dem från landet. Vi har inte for avsikt att dränka dem i Medelhavet. Vi kommer att låta dem resa härifrån per båt nar det blir dags.”

Jag undrar om Olofsson kan svara huruvida ovanstående skiljer sig från de tongångar som annars hörs från nazistiska och andra rasistiska kretsar?

Olofsson anstränger sig för att dra likhetstecken mellan Hamas och Israel (han väljer ut Likud som representant för hela Israel av någon anledning). Men Olofsson kommenterar inte följande: samtidigt som Hamas vill driva bort alla judar från Palestina, består 20 procent av Israels befolkning av palestinier.

Är ”etnisk rensning” ytterligare ett selektivt begrepp som Olofsson inte är förtrogen med?