Archive for Mars, 2006

Kronologi for dummies: SvD bör lära sig om orsak och verkan

Tisdag, Mars 14th, 2006

Den 14:e mars publicerades ett reportage där det framställdes som om Israel hade attackerat ett fängelse i staden Jeriko på Västbanken.

Detta uppges ha fått till följd att de brittiska och amerikanska fångväktare vars uppgift är att vakta morddömda palestinska fångar, fick fly och därigenom lämnat de palestinska fångarna i israelernas våld.

Men i reportaget har man tyvärr helt vänt om hela kronologin:

Hamas aviserade att de, i strid med internationell rätt, skulle frigöra palestinska fångar som långtidsdömdes för mord på en israelisk minister.

Hamas och Palestinska Myndigheten (PA) hotade de brittiska och amerikanska fångväktare med döden om inte de gav sig iväg så att fångarnas kunde fritas.

De utländska fångväktarna gav sig iväg för att rädda sina egna liv. Det hela påminner starkt om den egyptiska presidenten Nassers hot mot FN:s ”fredsbevarande” styrka som placerades mellan Egypten och Israel, men som hotades och beordrades lämna området för att underlätta Egyptens anfall mot Israel.

Israel tog därefter mått och steg för att förhindra fångarnas fritagning.

Palestinierna anklagar USA och Storbritannien för att ha övergett fångarna och lämnat dem i israelernas våld.

USA och Storbritannien anklagar PA för att de inte skyddar fångväktarna vars jobb är att vakta fångarna – som palestinierna alltså vill befria tvärt emot underskrivna avtal.

Hamas säger att ansvaret ligger på Israel.

Abbas säger att ansvaret ligger på Israel – eftersom det är hälsosammare för honom än att säga emot Hamas.

Detta är den rätta kronologin.

Nu är orsak och verkan i rätt ordning, och utvecklingen får en helt annan förklaring. Allt Israel vill är att de morddömda fångarna sitter av sitt straff i enlighet med internationell rätt och ingångna avtal.

Allt svenska läsare vill är att kunna läsa nyheter, istället för att bli serverade propaganda.

Etnisk rensning är OK – om den utförs av araber

Fredag, Mars 10th, 2006

Gunnar Olofsson anser inte att Hamas är så farlig. Visserligen vill de avskaffa staten Israel men de har ingenting mot judar som grupp, bara de bor någon annanstans.

Undrar om Olofsson är lika angelägen att acceptera samma resonemang när Sverigedemokraterna säger att de inte har något emot utlänningar, bara de bor utanför Sverige? Är de rasister, enligt Olofsson?

Olofsson tolkar Hamas mycket selektivt. Här några citat som inte lämnar utrymme för tolkning:

Hamasledaren Khaled Meshaal i Damaskus i februari:

Man inser inte i västvärlden att Allahs lagar inte kan ändras eller ersattas… Vår nation … kommer att vinna slutgiltig seger och gå segrande fram över hela världen.”

Islam kommer att återta herraväldet i världen. Med Allahs vilja ar den dagen inte längre avlägsen.”

Västvärlden förstår inte vare sig den arabiska eller den muslimska mentaliteten, som avvisar det främmande.”

Så långt Khaled Meshaal. Det har väl inte undgått Olofsson att Meshaal inte pratar om enbart israeler eller judar, utan om alla som vägrar lyda under islam?

Nu kommer några ord från Ismail Haniya, den nya palestinska premiärministern, om just Israel och judar, och då bortser vi från hans vanliga tal om judar som ”apors och grisars avkommor”, och vi bortser från Hamas vanhelgande av judiska synagogor i Gazaremsan några månader innan den muslimska världen exploderade i vrede över danska teckningar föreställande profeten Muhammed:

Vi inom Hamas har ingenting mot judarna som sådana. Men vi kommer att tvinga bort dem från landet. Vi har inte for avsikt att dränka dem i Medelhavet. Vi kommer att låta dem resa härifrån per båt nar det blir dags.”

Jag undrar om Olofsson kan svara huruvida ovanstående skiljer sig från de tongångar som annars hörs från nazistiska och andra rasistiska kretsar?

Olofsson anstränger sig för att dra likhetstecken mellan Hamas och Israel (han väljer ut Likud som representant för hela Israel av någon anledning). Men Olofsson kommenterar inte följande: samtidigt som Hamas vill driva bort alla judar från Palestina, består 20 procent av Israels befolkning av palestinier.

Är ”etnisk rensning” ytterligare ett selektivt begrepp som Olofsson inte är förtrogen med?

Hamas nye talesman: Jimmy Carter

Fredag, Mars 10th, 2006

Jimmy Carter ger en lång lista av villkor som palestinierna enligt hans mening inte kan acceptera.

Carter anser att Hamas bör kunna vara en bra partner för dialog med Israel, eftersom Hamas är mer bestämda gällande den framtida utvecklingen visavi Israel.

Här kommer några direkta citat från Hamas ledare om just vilken framtid de har bestämt sig för. Om Carter riktigt anstränger sig, kanske han inser varför Israel har lite svårt att acceptera villkoren.

Hamasledaren Khaled Meshaal i Damaskus i februari:

”Vi säger till västvärlden: ni vill tydligen inte ta lärdom av något, men ni kommer att besegras, med Allahs hjälp.”

”Man inser inte i västvärlden att Allahs lagar inte kan ändras eller ersattas… Vår nation … kommer att vinna slutgiltig seger och gå segrande fram över hela världen.”

”Islam kommer att återta herraväldet i världen. Med Allahs vilja ar den dagen inte längre avlägsen.”

”Västvärlden förstår inte vare sig den arabiska eller den muslimska mentaliteten, som avvisar det främmande.”

Så långt Khaled Meshaal. Det har väl inte undgått Jimmy Carter att Meshaal inte pratar enbart om israeler eller judar, utan om alla som vägrar lyda under islam?

Nu kommer några ord från Ismail Haniya, den nya palestinska premiärministern, om just Israel och judar, och då bortser vi från hans vanliga tal om judar som ”apors och grisars avkommor”, och vi bortser från Hamas vanhelgande av judiska synagogor i Gazaremsan några månader innan den muslimska världen exploderade i vrede över några danska teckningar föreställande profeten Muhammed. Något som Carter inte vidrör.

”Vi inom Hamas har ingenting mot judarna som sådana. Men vi kommer att tvinga bort dem från landet. Vi har inte for avsikt att dränka dem i Medelhavet. Vi kommer att låta dem resa härifrån per båt nar det blir dags.”

En fråga till Jimmy Carter: på vilken punkt skiljer sig ovanstående från de tongångar som annars hörs från nazistiska och andra rasistiska kretsar?

Och hur kommenterar Carter följande: samtidigt som Hamas ämnar driva bort alla judar från Palestina, består 20 procent av Israels befolkning av palestinier. Är ”etnisk rensning” ett begrepp som Carter inte är förtrogen med? Eller är det bara för komplicerat för honom att ta itu med?