Bojkott på etniska grunder

Dansk-svenska Arla betalar nu priset för sin ryggradslöshet. Företaget tvingas till insikten att kapitulation inför etniskt betingade bojkottkrav bara är till ondo för företaget självt. Nu dalar företagets inkomster då den arabiska och muslimska världen bojkottar Arla, detta i kölvatten av att några skämttecknare ritat karikatyrer av profeten Muhammed. Det enda gemensamma nämnare mellan mejerigiganten […]