Vänsterns synfel blir bara värre med åren

Berglund, Larsson och Lindgren (HT, 060102) kräver att Israel river en ”apartheidmur” men pga synfel har de ännu inte upptäckt att säkerhetsbarriären består till 96 procent av genomskinligt staket, 4 procent mur. ”Mur” kanske bara låter bättre?

Liknande brister upptäcks när skribenterna kritiserar Israels krav på kontrollen över vem som släpps in i landet. De skriver att ”ingen kan ta sig in eller ut ur Gaza utan tillstånd av Israel”. Rätt – utan Israels tillstånd kommer ingen in i Israel. Det kallas för gränskontroll. Precis som sker på Arlanda, till exempel. Och samtidigt fel – kontrollen över förbindelserna mellan Gaza och Egypten är helt utanför Israels händer – och resultatet ses i det mångdubbla raketanfall mot Israel som skett sedan kontrollen överlämnades i palestinska händer.

Skribenterna ondgör sig över Israels säkerhetsbarriär, men nämner förstås inte att den har drastiskt minskat antal attacker mot oskyldiga civila sedan den byggdes.

Skribenterna ondgör sig över svårigheterna för palestinierna att ”leva, verka och bo”, men nämner inte med ett ord att det är just palestinska massmord som gjort barriären nödvändig. Onekligen lider palestinierna av barriären, men att jämställa palestinsk komfort med israeliska liv – än mer när det är just palestinierna som tar livet av israelerna – är groteskt.

Sist ondgör sig skribenterna över att Israels säkerhetsbarriär ”strider mot internationell rätt”. De har förstås inte nämnt något om palestiniernas upprepade brott mot FN:s och EU:s rättmätiga krav att upphöra med terror mot israeliska civila och palestinska oliktänkande.

Skribenterna ter sig lika enögda som de extremister de företräder. Tydligen ett ganska vanligt synfel i deras kretsar.