Archive for Januari, 2006

Ack denna selektiva blindhet

Torsdag, Januari 12th, 2006

Gunnar Olofsson har lyckats skriva hela 521 ord i HT (060110) om säkerhetsbarriären utan att nämna ordet ”terror” någon gång.

Olofsson behöver sålunda en lektion i logik: utan terror, ingen barriär.

Att palestinier behöver passera checkpoints i säkerhetsbarriären och till och med stå där i timmar är en fråga om bekvämlighet. Att dessa checkpoints och själva barriären har rests för att förhindra fortsatt urskillningslöst palestinskt massmord mot civila israeler är det priset palestinierna får betala tills de själva får bukt med våldet. Att ett palestinskt skolbarn kommer sent till skolan på grund av en barriär byggd för att stoppa palestinsk terror är definitivt att föredra framför att israeliska skolbarn inte kommer till skolan alls eftersom de ligger döda i sitt eget blod efter en palestinsk terrorattack – en attack som en barriär hade kunnat förhindra.

Olofsson säger att barriären inkräktar på ”ockuperad palestinsk mark”.

Arabisk ockupation
Olofsson behöver tydligen även lektioner i historia, juridik och språk: hur accepterat man än försöker göra begreppet ”ockupation”, är området ur juridisk synpunkt omtvistat. Det hade varit ockuperat om Jordanien fortfarande gjorde anspråk på det, men det gör de inte. Det är omtvistat område, omtvistat därför att två parter – israeler och palestinier – gör anspråk på något som tidigare illegalt ockuperades av en tredje part, Jordanien.

Med andra ord är det ett invecklat juridiskt problem Olofsson så grovt förenklar. Israel försöker förhandla om en slutlig gräns med en partner som inte ens har kontroll över den egna gränsen vid Rafah, än mindre har kontroll över den florerande terrorn. Tills palestinierna själva får bukt med terrorn, får de helt enkelt finna sig i att förhindras från sin favoritunderhållning – massmord på civila israeler. Ett led i detta är en barriär där den gör mest nytta.

Olofsson är upprörd över att barriären av Tzipi Livni har betecknats som Israels kommande östgräns.

Israel raderas
Jag letade förgäves i hans artikel efter upprördhet gällande palestinska Hamas uttalande att Israel kommer att utplånas till förmån för ett muslimskt palestinskt land ”mellan Medelhavet och Jordanfloden”. Eller hans upprördhet över att den officiella palestinska karta som självaste Mahmud Abbas sitter framför inte visar några gränser alls utan där ordet ”Palestina” skrivits tvärs över hela Israel.

Mot den bakgrund är det generöst av Livni att överhuvudtaget pratar om en östra gräns för ett kommande Palestina – hon har ju accepterat tanken på dess existens.

Olofsson väljer att inte nämna att Israel ofta har justerat barriärens sträckning i enlighet med de förhandlingar som förs mellan parterna.

Men förhandlingar kräver slut på något som Olofsson inte berör med ett enda ord: palestinsk terror.

Utan terror, ingen barriär
Utan terror, ingen barriär. Den som förvägrar palestinierna att ta konsekvenserna av sina frivilliga handlingar – såsom terror – är i själva verket en rasist som underkänner palestiniernas intellekt och förutsätter att de är för sinnessvaga för att dömas för sina handlingar.

Gunnar Olofsson är antingen rasist eller blind för synlig terror. Barriären är den synliga konsekvensen av palestinsk terror.

Vänsterns synfel blir bara värre med åren

Måndag, Januari 2nd, 2006

Berglund, Larsson och Lindgren (HT, 060102) kräver att Israel river en ”apartheidmur” men pga synfel har de ännu inte upptäckt att säkerhetsbarriären består till 96 procent av genomskinligt staket, 4 procent mur. ”Mur” kanske bara låter bättre?

Liknande brister upptäcks när skribenterna kritiserar Israels krav på kontrollen över vem som släpps in i landet. De skriver att ”ingen kan ta sig in eller ut ur Gaza utan tillstånd av Israel”. Rätt – utan Israels tillstånd kommer ingen in i Israel. Det kallas för gränskontroll. Precis som sker på Arlanda, till exempel. Och samtidigt fel – kontrollen över förbindelserna mellan Gaza och Egypten är helt utanför Israels händer – och resultatet ses i det mångdubbla raketanfall mot Israel som skett sedan kontrollen överlämnades i palestinska händer.

Skribenterna ondgör sig över Israels säkerhetsbarriär, men nämner förstås inte att den har drastiskt minskat antal attacker mot oskyldiga civila sedan den byggdes.

Skribenterna ondgör sig över svårigheterna för palestinierna att ”leva, verka och bo”, men nämner inte med ett ord att det är just palestinska massmord som gjort barriären nödvändig. Onekligen lider palestinierna av barriären, men att jämställa palestinsk komfort med israeliska liv – än mer när det är just palestinierna som tar livet av israelerna – är groteskt.

Sist ondgör sig skribenterna över att Israels säkerhetsbarriär ”strider mot internationell rätt”. De har förstås inte nämnt något om palestiniernas upprepade brott mot FN:s och EU:s rättmätiga krav att upphöra med terror mot israeliska civila och palestinska oliktänkande.

Skribenterna ter sig lika enögda som de extremister de företräder. Tydligen ett ganska vanligt synfel i deras kretsar.