Svensk demokrati hotad av femte kolonn iklädd "journalistens" roll

Demokratin i Sverige hotas av hängivna journalister med en undergrävande dagordning. Följande är saxat ur ”Israels regim styr svenska medier” av Johannes Wahlström (Ordfront Magasin): ”Svenska medier friserar verkligheten när de beskriver världens mest välbevakade konflikt. Israel har de senaste åren drivit en framgångsrik kampanj för att styra rapporteringen från konflikten mellan Israel och palestinierna” […]