Bristande mognad i arabvärlden

Nyligen steg Israels statsminister Ariel Sharon fram till talarstolen i FN för att prata om regionala framtidsplaner. En ny framtid som grundas med tillbakadragande från Gazaremsan som första steg i byggandet av något som aldrig tidigare existerat – ett palestinskarabiskt land. Så fort Sharon närmade sig talarstolen, tågade de flesta delegaterna från arabländerna och de […]

Alla dessa ständiga "måste" – som gäller enbart Israel

Den 15:e augusti skrev utrikesminister Freivalds och biståndsminister Jämtin en artikel med rubrik ”Israels reträtt ur Gaza bara ett första steg”. Ordet ”måste” förekommer inte mindre än sex gånger; fem gånger är det Israel som ”måste” göra fler eftergifter, en gång kräver författarna att EU ”måste” se till att Kvartetten tvingar fram fortsatta förändringar. Vid […]

Israel lämnar Gaza, och araberna bränner ner synagogorna

Israel har lämnat Gazaremsan, en både politisk och säkerhetsmässig risk utan tidigare motstycke i världshistorien. Det genomfördes som ett första steg i byggandet av något som också saknar motstycke i världshistorien – en palestinsk-arabisk stat med namn Palestina (en palestinsk-judisk stat med namn Israel existerar ju redan sedan 1948). Tre kategorier byggnader lämnades kvar av […]