Archive for Augusti, 2005

TT: ett politiskt verktyg

Onsdag, Augusti 17th, 2005

I spåret av Israels uttag ur Gazaremsan gör hela omvärlden sitt yttersta både för att uppmuntra israeler och palestinier till framsteg och för att möjliggöra en ljusare framtid.

Hela omvärlden, det vill säga, förutom TT – svenska Tidningarnas Telegrambyrå. När till och med svurna fiender som Israel och Hamas lovar återhållsamhet under denna mycket svåra process; när Palestinska Myndigheten plötsligt kunnat hitta 12 000 beväpnade poliser som med stor bestämdhet patrullerar och skjuter skarpt för att hålla palestinska militanta lugna – trots samma myndighets ständiga försäkringar under tio år att de inte hade vare sig manskap eller vapen för att stoppa terroristattacker på civila israeler – ja då väljer TT att fortsätter sin desinformationskampanj. Hos TT förändras ingenting – även när omvärlden förändras.

Grotestk TT propaganda
Det senaste, men långt ifrån mest groteska, exemplet av TT:s propagandaverksamhet står att läsa i dess ”bakgrundsfakta” om Israel/Gaza, som återgavs i flera svenska tidningar 17:e augusti, exempelvis i SvD (http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_10339871.asp).

Där står det att ”När staten Israel bildades 1948 kom Gazaremsan att förvaltas av Egypten, Västbanken och östra Jerusalem av Jordanien. Till följd av Suezkriget ockuperade Israel Gaza i ett halvår 1956–57.”

Illegal arabisk ockupation blir hos TT ”arabiks förvaltning”
Detta är intressant ur flera synpunkter. Inte minst eftersom Israel tycks ”ockupera” medan dess arabiska grannar bara ”förvaltar”. Sanningen är istället att fem arabiska arméer attackerade oprovocerat den judiska staten 1948, varvid Egypten avancerade till utkanten av Jerusalem innan dess armé drevs tillbaka av Israel. Men egyptierna retirerade endast till området kring Gaza och annekterade och ockuperade en långsmal remsa där – Gazaremsan. Men någon oprovocerad attack ledd av Egypten står inte att läsa om hos TT – de bara ”kom att förvalta” ett område på ospecificerat sätt.

Likaså attackerade samtidigt Jordanien österifrån (tillsammans med Libanon, Irak och Syrien). Den jordanska arablegionens invasionstrupper gick över Jordanfloden, ockuperade landområdet som de utropade till Västbanken (dvs västra banken av ett tilltänkt Storjordanien), inklusive östra Jerusalem, från vilket område de kastade ut samtliga judar. Begreppet ”etnisk rensning” var inte myntat då. Jordanien annekterade detta ockuperade område. Men någon oprovocerad attack ledd av Jordanien står inte att läsa om hos TT – de bara ”kom att förvalta” ett område på ospecificerat sätt.

Selektiv vokabulär för världens enda judiska land
Enligt TT utmynnade alltså inga av dessa invasioner i arabisk ockupation. Det laddade ordet förbehålls bara den judiska staten, då den övertog Gazaremsan under 6 månader 1956. Men varför tog Israel detta steg? Inget svar ges av TT. Sanningen är att i brott mot internationell rätt hade Egypten stängt Suezkanalen för enbart Israel – alla andra länders fartyg fick använda den. Då protester via FN inte gav något resultat gick Israel till anfall för att åter öppna kanalen och garantera denna livsviktiga transportväg. Mycket riktigt behöll Israel området i ungefär sex månader, men drog sig tillbaka sedan man tyckte sig fått försäkringar om att den judiska staten skulle få åtnjuta samma transporträttigheter som alla andra länder – i enlighet med internationell rätt.

TrovärdigheT. Verkligen?
TT påstår i sin verksamhetsförklaring att den står för trovärdighet och att dess journalister är mycket måna om att kontrollera sina uppgifter. En titt på en webbsida som länge spårat TT:s grövsta övertramp och dess bristfälliga rapportering från Mellanöstern (http://tt-kritik.blogspot.com) ger vid hand att enda beröringspunkten mellan TT och trovärdighet är begynnelsebokstaven. TT har utvecklat förljugenhet till en svart konst, och dess förljugenhet går att bevisa – med klockslag, datum och citat. Till och med TT:s översättningar är medvetet vinklade – utanför TT:s monopolvärld hade översättningar som så markant skiljt sig från ursprungstexten obönhörligen lett till åtal, stora skadeståndsanspråk och avskedanden.

TT eldar på hatet
I en tid då omvärlden håller andan och hoppas att sansade krafter äntligen kan få övertaget i denna långvariga konflikt där både palestinier och israeler har lidit ofantligt mycket, är det oerhört sorgligt att TT går mot strömmen och fortsätter hälla bränsle på elden.

Antingen bör TT göra det som organisationen får betalt för, dvs förmedla nyheter, eller så borde organisationen öppet erkänna att den är part i konflikten, extremfanatismens informationsenhet med siktet inställt på informationscensur eller informationsretuschering. För i en demokrati som Sverige har man naturligtvis rätt att sprida information eller desinformation som man vill, bara man inte kallar det för nyhetsförmedling.

Men det gör TT. Därför finns all anledning för TT:s huvudmän att dra åt sig öronen och ta en närmare titt på hur deras pengar används.

Lögner och propaganda
”TT har en enorm genomslagskraft.” Så formuleras det på den egna webbsidan. Just därför behöver organisationen underkastas en detaljerad och oberoende revision. Och det brådskar: för när bevisbara lögner och dokumenterad propaganda får ”enorm genomslagskraft” via ett monopol, och vare sig privata medborgare eller statens beslutsfattare kan undvika monopolets inflytande, är det ingen överdrift att påstå att rikets grundvärderingar – till och med rikets säkerhet – står på spel.

Att skriva till Olle S på Aftonbladet: an exercise in futility

Måndag, Augusti 15th, 2005

Det är ytterst sällan jag återger min korrespondens med andra människor, men här går det eftersom det inte är personligt och dessutom eftersom det som föranledde min korrespondens med Olle S på Aftonbladet var en artikel han skrev – eller rättare sagt fantiserade ihop – för tidningens räkning. Här mitt brev till honom i augusti 2005:

Bäste Olle,

Intressant ledare idag. Fast behäftad med ganska många fel.

Du skriver om Ariel Sharon att han är ”mannen som drömt och stridit för Storisrael – Eretz Israel”. Fel. Om vi bortser från det språkliga felet (man kan inte drömma för något, det borde istället ha stått ”…drömt om och stridit för…”; men å andra sidan har inte jag svenska som modersmål, så jag kan ha fel) kan vi istället koncentrera oss på sakfelet: Eretz betyder ”Land” eller i bestämd form ”Landet”. Eretz Israel betyder på svenska ”Landet Israel”, på engelska ”The Land of Israel”, inget annat. Storleken är helt oväsentlig. Att tolka det som du gjorde tyder på antingen ren okunnighet eller medveten lömskhet. Redan då Israels självständighet utropades kallades landet ”Eretz Israel” – alltså medan Israel i praktiken delades i tre små, separata enheter med arabiska enklaver insprängda där emellan för att omöjliggöra ett judiskt land med sammanhållande markområden. Detta förhindrade inte araberna från att anfalla det pyttelilla Eretz Israel med siktet inställt på att krossa det. De förlorade.

Du skriver att ”Sharon håller egen kibbutz några mil från Gaza”. Fel igen. Han har ett lantgods. På svenska skulle det också kunna kallas för en bondgård, lantgård, jordbruk, på engelska en farm. En kibbutz är ett gemensamt ägt jordbrukssamhälle. Sharon må vara en stor man såväl till kroppsbyggnad som till sin politiska vision och framtidstro, men så stor är han inte att han kan räknas som ett kollektiv. Bryt med tradition – läs in dig på ämnet innan du skriver.

Du skriver om ”den väldiga muren (som) glufsar i sig palestinsk mark”. Fel en gång till. Låt mig citera den välkända (i pålästa kretsar) tankeleken om orsak och verkan: Först kommer terrorn, sedan kommer antiterrorbarriären för att motverka terrorn. Tänk nu följande: först kommer en beslutsam aktion från Mahmud Abbas att fullfölja sina förpliktelser under Färdplanen för Fred, genom att han en gång för alla nedmonterar de palestinska terrororganisationerna – sedan kommer Israel att nedmontera antiterrorbarriären eftersom den ju inte behövs. Följer du logiken? Alla andra gör det.

Du skriver mycket selektivt om vissa siffror – men utelämnar naturligtvis andra. Exempelvis skriver du att den begärda ersättningen för de tillbakadragande israeliska bosättarna är ”svindlande mycket högre än för de ofta utfattiga palestinierna.” Återigen fel. Israelerna begär en engångsutbetalning som ersättning för faktiska omkostnader för uppbyggnad av hem, jordbruk, industrier osv. Palestinierna har genom åren fått mer pengar per capita än någon annan folkgrupp, nation eller rörelse på jorden – och ändå bor de kvar i flyktingläger. De får långt mer än en miljard dollar per år i direkta bidrag från omvärlden. Det finns ett FN-organ (UNWRA) för att ta hand om 2-3 miljoner palestinska så kallade flyktingar (se nedan) – och ett annat FN-organ (UNHCR) för att ta hand om de hundratals miljoner flyktingar från hela resten av världen. Jag noterar att du inte sätter en siffra på de ekonomiska medlen som palestinierna fått genom åren, ej heller nämner du vad pengarna har använts till – terror, vapen, bomber, indoktrinering, statsfinansierad antisemitism. Fast jag, å andra sidan, noterar att Suha Arafat har länge levt ett gott liv på de bästa hotellen i Paris medan t ex staden Rafiah i Gazaremsan saknar fungerande avlopp…

Så om palestinierna fått så ofantligt mycket pengar genom åren och de fortfarande är ”utfattiga”, som du påpekar, vart har då pengarna tagit vägen? Varför bor de fortfarande i flyktingläger? Varför är palestinier de enda flyktingar i hela världen som ärver sin flyktingstatus medan alla andra flyktingar tas om hand och integreras? Hur har ungefär 600.000 palestinskarabiska flyktingar från 1948 blivit 3 miljoner idag, medan ungefär 800.000 judiska flyktingar från arabiska länder 1948 blivit fullvärdiga medborgare med blomstrande ekonomier och höga utbildningar i Israel, och i Israel finns inga flyktingar? Varför tillverkar Israel allt från datorer till medicin, medan den största industrin i Gaza är raketer och ännu fler raketer? Varför har Israel en blomstrande vapenindustri, vid sidan om ett världsberömt jordbruk och bevattningsexpertis i en klass för sig, medan palestinierna under samma tid har byggt upp en blomstrande vapenindustri, och inget annat? Varför uppkallas israeliska gator efter berömda israeliska vetenskapsmän och statsmän, medan palestinska förskolor och gator uppkallas efter självmordsbombare och andra massmördare?

Snälla Olle, du vet lika bra som alla andra att det du sysslar med inte är journalism, utan du deltar som partisan i ett krig som förs på blodigt allvar – med ofantligt lidande bland både palestinier och israeler, bland både muslimer och judar. Fast i bästa salongsrevolutionära stil väljer du att föra ditt krig från den svenska vardagens säkerhet och ekonomiska trygghet. Du skulle säkert föräras mycket respekt om du flyttade till området och bidrog till en lösning på ort och ställe. Väl på plats skulle du kanske lära dig ett och annat, så att dina skriverier inte blev så behäftade med uppenbara fel.

Men den risken är nog inte så stor …

Vänliga hälsningar,

Ilya Meyer