En regel för judarna, en helt annan för alla andra

Gunnar Olofssons replik i HT 050608 är en uppvisning i klassisk ”svansen viftar med hunden”-logik.

Han skriver angående favoritslagordet apartheid att ”med tiden har uttrycket … kommit att användas på andra former av diskriminering på etnisk eller religiös grund”. Vad Olofsson inte nämner är att det är han och hans meningsfränder som drivit fram denna ändrade användning av uttrycket. Ingen annan använder sig av det.

Bland de många rent häpnadsväckande påståenden i Olofssons text är det en som lyser klarast med sina klassiska antisemitiska drag – påståendet att judar inte får lov att gifta sig med icke-judar. Detta borde han ta upp med alla de tusentals judar och judinnor i Israel som är gifta med muslimer och kristna – han deklarerar ju att de inte existerar. Även det ett klassiskt rasistiskt drag – att ”ickeönskvärda” helt enkelt inte existerar. Med risk för att störa Olofssons uppfattning med inslag av fakta, vill jag nämna att Israel inte har borgerliga vigslar, utan det är enbart religiösa samfund som viger par – såväl judiska som muslimska som kristna samfund. Alla lyder under samma regel.

Olofsson skriver som vore det sanningen att ”en israelisk ’demokrati’ förutsätter att det palestinska folket mer eller mindre fördrivs”. Israelerna tänkte inte på det viset 1948 när det enda ämnet på den arabiska dagordningen var att förinta Israel, ej heller under de arabiska anfallskrigen 1967 och 1973, under Osloperiodens fredsuppbyggnad som besvarades av den palestinska intifadan, eller idag. Tvärtom är Israel mån om att ett palestinskt land ska byggas trots att det aldrig existerat något sådant i världshistorien. Men nu gäller det att hitta formerna för detta land där industrialiserat mord på judar tas bort från dagordningen.

Men morden stoppas inte. Inte av Palestinska Myndigheten, palestiniernas beslutsfattande organ. Beslutet tas uppenbarligen inte. Men Olofsson kritiserar inte Palestinska Myndigheten för att den inte uppfyller sina avtal om avväpning av terrorgrupperna. ”Vad gör man med en stat som inte respekterar internationell rätt” skriver Olofsson, men han syftar inte på de dagliga palestinska raketbeskjutningar eller de tidigare så förödande självmordsbombningarna som säkerhetsbarriären effektivt stoppat. Nej, han är enbart upprörd mot den judiska motparten.

Precis så tänker en äkta rasist och antisemit – en regel för judarna, en helt annan för alla andra.