En regel för judarna, en helt annan för alla andra

Gunnar Olofssons replik i HT 050608 är en uppvisning i klassisk ”svansen viftar med hunden”-logik. Han skriver angående favoritslagordet apartheid att ”med tiden har uttrycket … kommit att användas på andra former av diskriminering på etnisk eller religiös grund”. Vad Olofsson inte nämner är att det är han och hans meningsfränder som drivit fram denna […]

När faktaunderlag saknas är inga slutsatser omöjliga – även de mest ologiska

Gunnar Olofsson, refererar till Israel – Mellanösterns enda demokrati – som apartheidstat. En intelligent läsare letar förgäves efter något som styrkar detta påstående. Här kommer lite fakta som Olofsson saknar. Fakta: apartheid definieras av Nordstedts som ”politik som kännetecknas av rasåtskillnad och i praktiken svår diskriminering av icke-vita”. Fakta: Israel har tagit in mer än […]