Archive for Juni, 2005

En regel för judarna, en helt annan för alla andra

Onsdag, Juni 8th, 2005
Gunnar Olofssons replik i HT 050608 är en uppvisning i klassisk ”svansen viftar med hunden”-logik.

Han skriver angående favoritslagordet apartheid att ”med tiden har uttrycket … kommit att användas på andra former av diskriminering på etnisk eller religiös grund”. Vad Olofsson inte nämner är att det är han och hans meningsfränder som drivit fram denna ändrade användning av uttrycket. Ingen annan använder sig av det.

Bland de många rent häpnadsväckande påståenden i Olofssons text är det en som lyser klarast med sina klassiska antisemitiska drag – påståendet att judar inte får lov att gifta sig med icke-judar. Detta borde han ta upp med alla de tusentals judar och judinnor i Israel som är gifta med muslimer och kristna – han deklarerar ju att de inte existerar. Även det ett klassiskt rasistiskt drag – att ”ickeönskvärda” helt enkelt inte existerar. Med risk för att störa Olofssons uppfattning med inslag av fakta, vill jag nämna att Israel inte har borgerliga vigslar, utan det är enbart religiösa samfund som viger par – såväl judiska som muslimska som kristna samfund. Alla lyder under samma regel.

Olofsson skriver som vore det sanningen att ”en israelisk ’demokrati’ förutsätter att det palestinska folket mer eller mindre fördrivs”. Israelerna tänkte inte på det viset 1948 när det enda ämnet på den arabiska dagordningen var att förinta Israel, ej heller under de arabiska anfallskrigen 1967 och 1973, under Osloperiodens fredsuppbyggnad som besvarades av den palestinska intifadan, eller idag. Tvärtom är Israel mån om att ett palestinskt land ska byggas trots att det aldrig existerat något sådant i världshistorien. Men nu gäller det att hitta formerna för detta land där industrialiserat mord på judar tas bort från dagordningen.

Men morden stoppas inte. Inte av Palestinska Myndigheten, palestiniernas beslutsfattande organ. Beslutet tas uppenbarligen inte. Men Olofsson kritiserar inte Palestinska Myndigheten för att den inte uppfyller sina avtal om avväpning av terrorgrupperna. ”Vad gör man med en stat som inte respekterar internationell rätt” skriver Olofsson, men han syftar inte på de dagliga palestinska raketbeskjutningar eller de tidigare så förödande självmordsbombningarna som säkerhetsbarriären effektivt stoppat. Nej, han är enbart upprörd mot den judiska motparten.

Precis så tänker en äkta rasist och antisemit – en regel för judarna, en helt annan för alla andra.

När faktaunderlag saknas är inga slutsatser omöjliga – även de mest ologiska

Onsdag, Juni 1st, 2005
Gunnar Olofsson, refererar till Israel – Mellanösterns enda demokrati – som apartheidstat. En intelligent läsare letar förgäves efter något som styrkar detta påstående. Här kommer lite fakta som Olofsson saknar.

Fakta: apartheid definieras av Nordstedts som ”politik som kännetecknas av rasåtskillnad och i praktiken svår diskriminering av icke-vita”.

Fakta: Israel har tagit in mer än 80.000 svarta etiopier till Israel. Det är svårt att förlika detta välkomnande av svarta med ”apartheidpolitik”.

Olofsson kanske inte refererar till hudfärg när han åberopar det laddade ordet apartheid, utan han kanske tillämpar begreppet på något helt ovidkommande i sammanhanget, det vill säga Israels behandling av araber. Det är olyckligt för hans argument att 20 procent av Israels egen befolkning består av araber. Det är så långt ifrån apartheid och rasåtskillnad man kan komma för i Israel lever israeliska judar och israeliska araber i samma land med lika rösträtt och med ett parlament – Knesset – som har både judiska och arabiska ledamöter. Situationen skiljer sig markant från läget för judarna i det tilltänkta Palestina, som skapas som ett judefritt land.

Olofsson syftar då kanske på utländska palestinier när de hänvisar till israelisk apartheid. Svårt då att förklara varför Israel varje år tillåter i runda tal 20.000 palestinier att invandra – återföreningsfall, oliktänkande, homosexuella, journalister och andra som lever under ständigt hot i det gryende Palestina.

Vill åter påminna Olofsson om att apartheid kännetecknas av åtskillnad, inte av välkomnande.

Ordet ”apartheid” missbrukas medvetet eftersom det framkallar negativa associationer. Precis som ”muren” används för att beteckna den israeliska säkerhetsbarriären. Men sanningen står sällan i vägen för människor med en bestämd dagordning. Att använda ord som ”apartheid” och ”muren” har blivit som en drog för många – de vet att det inte överensstämmer med sanningen, de vet att lögner inte hjälper till att skapa det lugn som behövs för en bättre framtid, men de kan bara inte hjälpa det – de är obönhörligen fast i missbruket.

Fast i fallen ”apartheid” och ”muren” finns all anledning att ifrågasätta inte bara dessa människors dagordning och deras missbruk, utan även deras syn – för Israel är ett svart-brunt-vitt hav av hudfärger, och landets ”mur” består till 95 procent av genomskinligt staket, som Olofsson uppenbarligen inte kan se igenom.

Politisk blindhet verkar tyvärr gå hand i hand med ordblindhet och nedsatt syn när det gäller den judiska staten Israel. När juden konsekvent väljs ut som föremål för kritik som inte riktas mot andra, och när denna kritik baseras på bevisbara lögner, brukar det definieras som ”antisemitism” – eller som Nordstedts definierar begreppet: ”ståndpunkt eller rörelse som är fientlig mot judar”.

Den definitionen är fakta.