Är Carin Jämtin verklighetsturist?

Carin Jämtin har ett minst sagt annorlunda grepp om verkligheten.

Refererande till sitt tidigare besök till Israel och Västbanken/Gaza våren 2000 innan Israels omtalade säkerhetsbarriär byggdes, sade hon:

Då var det rätt positivt, det fanns hopp om en framtid.”

Då – år 2000 innan säkerhetsbarriären byggdes – dödades 47 israeler som på måfå selekterades för döden av palestinska terrorister. Nästföljande år mördade palestinierna 207 israeler. Året därpå 452.

Så det är ett märkligt slags ’hopp’ Jämtin hade, kan man tycka. Fast kanske inte så märkligt – om man envist betraktar israelers liv som irrelevant. Jämtin fortsätter:

Nu är det skillnad – det är förskräckligt, för jävligt faktiskt.”

Nu – våren 2005 när stora delar av säkerhetsbarriären är på plats – har palestinska terrorister inte lyckats döda ens hälften så många israeler. Det är svårt att se det ”förskräckliga” och det ”jävliga” i att inte fler israeliska skolbarn ha kunnat mördas. Men det är naturligtvis en synpunkt som får stå för Carin Jämtin.

Men i ärlighetens namn syftade kanske Jämtins val av ’förskräcklig’ och ’jävlig’ egentligen på barriären – denna tillfälliga struktur som kan plockas ner med några timmars varsel men som har byggts som svar på palestinsk massterror. Visst, barriären är en arkitektonisk och emotionell styggelse, oavsett var den byggs.

Så synd då att den behövs, denna tillfälliga symbol för avbrott i palestiniernas vardagliga liv. Så mycket värre då för alla israeler som har dött på grund av barriärens avsaknad. Avsaknaden av en tillfällig barriär har betytt två tusen permanenta gravar runt om i Israel. Hur man än bygger eller ändrar kommer inte dessa människor tillbaka. Jämtin besökte inte några israeliska kyrkogårdar för att skapa sig en uppfattning om behovet av barriären.

Jämtin baserade inte heller sin uppfattning på besök hos dem vars liv barriären har räddat – de tusentals lemlästade, sönderbrända, blinda och psykiskt krossade vanliga civila israeler som hade ”turen” att överleva mer än fyra års urskillningslös palestinsk terror. Men som ändå förlorade föräldrar, kompisar på dagis, klasskompisar i skolan, arbetskollegor – och ett normalt liv. Att prata med en flicka vars kropp är för alltid sönderpepprad med vassa spikar hade kanske gett Jämtin en lite annorlunda vinkel om vad som är ’förskräcklig’ och ’för jävlig’. Jämtin har inte frågat varför barriären överhuvudtaget byggdes, hon hävdar ändå att ”muren är helt obegriplig”. Och där är hon kanske helt uppriktig – för henne verkar israelers behov fullständigt obegripliga.

Jämtin envisades med att referera till barriären som ”muren” – trots att mindre än 5 procent utgörs av just mur. Ett lika omoget som billigt retorikbruk. Undrar om Jämtin godtar att vi framledes refererar till Sverige som Lappland – ungefär 5 procent av den svenska befolkningen består ju av lappar och deras ättlingar.

Men lågpunkten under hennes besök var ändå Jämtins ståndpunkt att Sverige och EU bör stödja terroristgruppea Hamas. Anledningen skulle vara att ”Hamas har vunnit sin majoritet i demokratiska val”. Det är nästan pinsamt att behöva påminna rikets biståndsminister att detsamma gjorde Nazipartiet och Adolf Hitler på sin tid. Det finns vissa bland oss som vet vart det ledde. Att organisationer som Hamas även tillhandahåller vissa sociala funktioner gör inte deras dagliga terroraktioner till icke-gärningar. Hitler skapade arbetstillfällen åt arbetslösa tyskar, han byggde fina motorvägar, han höll OS –hans utrotning av judar, zigenare, kommunister, homosexuella och andra är inte mindre avskyvärd för det.

Några dagar före Jämtins besök slogs världen av bestörtning när Palestinska Myndighetens officiella TV-station visade stolt den palestinska imamen Sheikh Ibrahim Mudeiras (13 maj 2005) som från moskén predikade bland annat att ”judarna kommer aldrig att tillåtas leva i fred under vår överhöghet…eftersom det är judarna som provocerade fram nazism”, ”judarna är ett virus likt AIDS, som hela världen lider av”, att ”Israel är en cancer som har spridits i den islamiska nationens kropp”. Denna vardagliga palestinska verklighet verkar inte ha varit tillräckligt intressant för att Jämtin skulle ta upp det under sitt besök.

Hela den tänkande världen ser hur officiell anstiftan till våld och massmord omsätts i praktik av en del av Israels palestinska grannar, och att Israels barriär faktiskt har lyckats decimera detta våld och massmord medan parterna försöker finna formerna för en hållbar framtid sida vid sida.

Hela den tänkande världen förutom Carin Jämtin.

Det enda som behövs för att se denna sanning, Carin Jämtin, är ett litet mått god vilja – bara tillräckligt mycket för att acceptera israelers rätt att leva.