Sanningen offras på politikens altare

”Krigets första offer är sanningen” skrev Phillip Knightley i boken med samma namn.

Sverige är inte i krig och har varit befriat från denna farsot under många generationer, men Sveriges utrikesminister Laila Freivalds fäktar mot såväl Elisabeth Krantz, mamman till de fem barnen som kidnappades och hölls fängslade i Gaza i sju månader, som mot offren för tsunamikatastrofen i Asien, mot hennes eget departementsanställda, mot de politiker och journalister som stred för Gazabarnens frigivande, och nu mot själva sanningen bakom barnens frigivande.

Freivalds nonchalerar dokumenterade fakta när hon helt tar åt sig äran för frigivandet – barnen och deras mamma intygar att UD hela tiden ignorerat dem under fångenskapen.

Så här skriver Laila Freivalds till Riksdagsledamoten Annelie Enochson (Kd) som svar till interpellationen (noteras bör att det dröjde drygt 8 veckor innan svaret gavs):

I ärendet rörande de fem barnen i Gaza konstaterar jag att fadern tidigt under juldagsmorgonen återkom med barnen till Sverige. Därmed hade den samförståndslösning som UD och Generalkonsulatet i Jerusalem tillsammans med palestinska myndigheten, den anlitade advokaten i Gaza samt palestinier i Sverige och i Gaza under de senaste månaderna gemen­samt och intensivt arbetat för glädjande nog givit resultat.

Enbart påstådd palestinsk assistans nämns. Inte de långvariga ansträngningarna i både Sverige och utomlands, framför allt i Israel, från privata personer, medier och organisationer som till slut satte press på UD att agera. Mamman själv hävdar kategoriskt att hon vare sig erbjudits eller fått någon hjälp av palestinska instanser här i Sverige eller någon annanstans. Dock har hon fått en räkning på 15.000 kronor för denna hjälp.

Sanningen är att barnen inte frigavs på grund av utan trots Freivalds ”samförståndslösning” – som mest bestod i varningar till mamman att inte kontakta media. Juridisk hjälp kom inte från Gaza utan från en israelisk advokat i Jerusalem, och palestinskt intresse väcktes först de två sista veckorna sedan det stod klart att fallet redan engagerat hela världen i flera månader tack vare enskilda svenska oppositionspolitikers och massmedias hängivenhet.

Med barnen tillbaka sedan en dryg månad och deras far i häkte för missdådet, verkar det som om tiden kändes mogen för historieomskrivning enligt klassisk stalinistisk förlaga. Sanningen blir alltså vad makthavaren bestämmer att den ska vara när politik står på spel.

Annelie Enochson kommer att svara Laila Freivalds i interpellationsdebatten tisdagen den 1:e februari och begära klargörande kring utrikesministerns märkliga påståenden.