15-årig svensk flicka snart död i Gaza

15-åriga Kungsbackaflickan Miriam Nowajha kommer snart att sjunka in i koma. Miriam, som tillsammans med sina övriga fyra syskon i åldrarna 6-16 kidnappats och hålls inspärrade i Gaza sedan juni, lider av typ 1 diabetes och håller nu på att dö.

Miriam har bara en teststicka kvar för att mäta sitt blodsockervärde, som idag är farligt höga 28. Utan att veta blodsockervärdet vågar hon inte ta sitt insulin av rädsla för att dosen blir felaktig. Utebliven medicinering leder bland annat till att hon blir oförmögen att fatta avgörande beslut, ens när det rör hennes hälsa eller liv.

Utan insulin kommer 15-åriga Miriam att sjunka in i koma inom 48 timmar. Därefter dör hon i en sakta men oåterkallelig process. Sedan den 6:e december äter hon inte.

Mamman Elisabeth Krantz har vädjat till statsministern, till utrikesminister Laila Freivalds och till UD. Hon har vädjat till svenska generalkonsulatet i Israel som är den lokala svenska myndigheten som har möjlighet att få ut barnen, och i all synnerhet Miriam, från Gaza. Inget har hittills gett något resultat.

Svensk media har ställt upp och intervjuat Elisabeth Krantz. Hon har bland annat berättat att barnens pappa har sagt att han tänker gifta bort de två äldsta flickorna, 15 och 16 år gamla, med deras kusiner, hans brorsbarn. Hon har berättat att barnen – som ju togs till Gaza under sommarens varmaste månad, juni – inte ens har skor på fötterna.

Nu vädjar Elisabeth Krantz till media och politiker att rädda barnen. Läget är nu absolut kritiskt för Miriam. Inom ett par dagar kommer Miriams liv inte att kunna räddas.

Det finns ett verktyg som kan få barnen släppta omgående: fryst svenskt bistånd. Statsministern anser att det ”vore en olycklig utveckling om vi blandade ihop biståndet med ett enskilt rättsfall”.

Miriam är inget rättsfall, hon är en svensk 15-årig medborgare som kommer att dö. Hon kommer att dö medan Sverige fortsätter att betala pengar till den palestinska myndigheten. Att inte pröva icke-konventionella möjligheter att rädda Miriam är ingen ’olycklig utveckling’, det är ett brott. Biståndet kan återställas inom några sekunder utan några biverkningar. Miriam har bara ett liv, och det håller på att sippra ut medan dessa rader läses.