Archive for December, 2004

Riksdagsförhandlingar om frihet för en apa – tystnad medan fem svenska barn är fångar i Gaza

Fredag, December 17th, 2004
Riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson (s) reser nu till Thailand för att förhandla om frigivningen av rikskända apan Ola.

Fem rikskända svenska barn sitter inspärrade i Gaza sedan de kidnappades och tvångsförflyttades dit av sin internationellt efterlysta far. Ingen svensk riksdagsledamot från den sittande s-regeringen gör några resor för att förhandla om deras frigivning.

Trots barnens förtvivlade rop om hjälp, trots att ett av barnen är allvarligt sjuk i diabetes, och trots att två av barnen – flickor 15 och 16 år gamla – riskerar att giftas bort med sina egna kusiner mot sin vilja.

Svenska regeringen skulle hedras om dess medlemmar engagerade sig lika aktivt och öppet för Sara, Miriam, Zakarias, Amina och Adam i Gaza som vissa ledamöter gör för apan Ola.

Den svenska regeringen har makten att agera: hot om fryst bistånd tills barnen är hemma i Sverige hos deras mamma Elisabeth Krantz, sedan kan man återbörda fullt bistånd igen – omgående och fullt ut.

Det är det enda verktyg Sverige har. Använd det.

15-årig svensk flicka snart död i Gaza

Måndag, December 6th, 2004
15-åriga Kungsbackaflickan Miriam Nowajha kommer snart att sjunka in i koma. Miriam, som tillsammans med sina övriga fyra syskon i åldrarna 6-16 kidnappats och hålls inspärrade i Gaza sedan juni, lider av typ 1 diabetes och håller nu på att dö.

Miriam har bara en teststicka kvar för att mäta sitt blodsockervärde, som idag är farligt höga 28. Utan att veta blodsockervärdet vågar hon inte ta sitt insulin av rädsla för att dosen blir felaktig. Utebliven medicinering leder bland annat till att hon blir oförmögen att fatta avgörande beslut, ens när det rör hennes hälsa eller liv.

Utan insulin kommer 15-åriga Miriam att sjunka in i koma inom 48 timmar. Därefter dör hon i en sakta men oåterkallelig process. Sedan den 6:e december äter hon inte.

Mamman Elisabeth Krantz har vädjat till statsministern, till utrikesminister Laila Freivalds och till UD. Hon har vädjat till svenska generalkonsulatet i Israel som är den lokala svenska myndigheten som har möjlighet att få ut barnen, och i all synnerhet Miriam, från Gaza. Inget har hittills gett något resultat.

Svensk media har ställt upp och intervjuat Elisabeth Krantz. Hon har bland annat berättat att barnens pappa har sagt att han tänker gifta bort de två äldsta flickorna, 15 och 16 år gamla, med deras kusiner, hans brorsbarn. Hon har berättat att barnen – som ju togs till Gaza under sommarens varmaste månad, juni – inte ens har skor på fötterna.

Nu vädjar Elisabeth Krantz till media och politiker att rädda barnen. Läget är nu absolut kritiskt för Miriam. Inom ett par dagar kommer Miriams liv inte att kunna räddas.

Det finns ett verktyg som kan få barnen släppta omgående: fryst svenskt bistånd. Statsministern anser att det ”vore en olycklig utveckling om vi blandade ihop biståndet med ett enskilt rättsfall”.

Miriam är inget rättsfall, hon är en svensk 15-årig medborgare som kommer att dö. Hon kommer att dö medan Sverige fortsätter att betala pengar till den palestinska myndigheten. Att inte pröva icke-konventionella möjligheter att rädda Miriam är ingen ’olycklig utveckling’, det är ett brott. Biståndet kan återställas inom några sekunder utan några biverkningar. Miriam har bara ett liv, och det håller på att sippra ut medan dessa rader läses.