Stoppa biståndet NU!

Den 4 juni 2004 kidnappades fem svenska barn i åldrarna 6-16 av sin far och fördes olagligen till Gazaremsan.

Pappan är internationellt efterlyst för brottet och häktad i sin frånvaro. Brottsrubriceringen är ”grov egenmäktigt förfarande med barn”, men kan utvidgas till att omfatta grövre brott.

Kidnappningen skedde på svensk mark, offren är svenskar, svensk lagstiftning gäller.

Den svenska mamman Elisabeth Krantz har av svensk domstol tilldelats gemensam vårdnad av barnen Adam, Amina, Zakarias, Miriam och Sara tillsammans med fadern Ismail Nowajah.

15-åriga Miriam är allvarligt sjuk i en svår form av diabetes – typ 1 – men nekas vård av pappan. Hennes svenska läkare kräver att hon får akutvård för att förebygga allvarliga men i framtiden, inklusive risken att bli blind.

Barnen är numera uppdelade på olika adresser. De kan inte arabiska, och kan sålunda inte kommunicera med den omvärld i vilken de befinner sig. De får ingen skolgång. I mitten av november registrerades barnen som flyktingar av FN-organet UNRWA – svenska barn har alltså klassats som flyktingar i Gaza efter att de blivit bortrövade från sitt hem i Sverige. Sverige är världens per capita största bidragsgivare till FN:s insatser i Gaza.

Diskussioner från svenskt håll har inte lett till barnens frigivande, trots att Sverige årligen ger den Palestinska Myndigheten (PA) 284 miljoner kronor i direkt bistånd.

Det är otänkbart att Sverige fortsätter att bekosta barnens fångenskap.

Svenskr och demokrater bör därför skriva under ett tvärpolitiskt upprop där man kräver att svenska regeringen drar in allt bistånd till PA tills barnen återbördats till sin mamma i Sverige. Finansiellt bistånd kan alltid återbördas, barnens förlorade ungdom kan inte det.

Stoppa biståndet NU!