Stolen Youth

Seminariet ”Stolen Youth” hölls på Göteborgs Universitet, Juridiska Insitutionen, fredag 5:e november 2004.

Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) i vilken jag är medlem verkar för en rättvis lösning på situationen i Israel och på Västbanken/Gaza.

FiM är mycket mån om att skapa en atmosfär där allas bästa tillgodoses på bästa möjliga sätt. Som samhälle skapar man inga förbättringar genom att enbart gynna den egna sidan på bekostnad av den andra – det bara förlänger problemet.

Fredag den 5:e november håller dock Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet, ett seminarium under namnet ”Stolen Youth”. Syftet är att belysa ungdomars lidanden i konflikten mellan Israel och palestinierna. Man syftar då enbart på palestinska barns lidande; de israeliska barnoffrens situation tas inte upp, ej heller att palestinska ledare hjärntvättar och indoktrinerar småbarn till att begå fasansfulla, människovidriga aktioner såsom självmordsbombningar, vapentransport och vapenträning.

Seminariets upplägg visar på ett oroväckande förakt för demokratiska principer:

1. Man upplåter en och en halv timme för en ensidig presentation av en bok samt videofilm i ämnet ”Stolen Youth”, som enbart syftar på palestinska barns lidanden. Ingen replik tillåts. ”Stolen Youth” syftar enbart på de palestinska ungdomar som av olika anledningar hålls i fängsligt förvar av Israel men som lever och återvänder hem. ”Stolen Youth” syftar alltså inte på de israeliska barn som bombats sönder, slitits i småstycken och lemlästats för livet som resultat av palestinska vuxnas och indoktrinerade palestinska barns ständiga attacker mot israeliska skolor, daghem, skolskjutsar och fester. De israeliska ungdomar som dör i dessa attacker återvänder inte hem. Men detta får inte tas upp på seminariet.

2. Den efterföljande paneldebatten vars tema är ”Barnens agerande – civilt motstånd eller terrorism” är ett mycket intressant ämne. Problemet är att det är även ett stort ämne. Endast 5 minuter per talare har avdelats för denna del av programmet. FiM får inte lov att besvara innehållet i den tidigare presentationen på en och en halv timme, utan får enbart lov att diskutera följande:
i) Vad är uppkomsten till problemet?
ii) Hur löser vi problemet?
FiM är inbjudna enbart för att med sin minimala närvaro legitimera seminariet.

3. I paneldebatten kommer en, eventuellt två, personer att representera den palestinska sidan. Därtill finns en svensk jurist tillgänglig för att ge sin syn på de juridiska förhållandena. Juristen får endast ta hänsyn till de utvalda delarna av situationen som presenterats under de föregående en och en halv timmarna. Med hänvisning till ”tidsbrist” nekades först FiM att ha med egen juridisk bisittare, sedan ändrades detta dock med förbehållet att 5-minuters total taltid fortfarande gällde.

4. Universitetet anordnar alltså ett seminarium där bara en sida av ett problem belyses. Denna sida får, enligt seminarieanordnarna, inte kritiseras. Vidare får företrädarna för den andra sidan ingen möjlighet att lägga fram sin syn på saken. Seminariet har karaktären av ett propagandajippo. Denna metod är varken akademiskt eller vetenskapligt tillfredsställande. Skattepengar går till att universitetet för ut propaganda.

Universitet gör sig till megafon för Palestinarörelsen.

Taggar: , , , ,

Kommentarer är stängda.