Huvuden borde redan rulla på Aftonbladet

Svenska Elisabeth Krantz fem barn har kidnappats av hennes frånskilde palestinske man och olagligen forts till Gaza. Den 26:e oktober hade Aftonbladet följande förstasidesrubriker: ”Elisabeths barn är instängda i Israel”, ”Barnen: varför är det ingen som hjälper oss?” samt ”Nu söker Elisabeth sina barn i Israel”. Publicitet behövs kring detta tragiska fall där barnen har […]

Medierna kan man inte lita på

Lena Sundström undrar ”vem man kan rösta på” (Metro, 041013). Hon tycker att våra ledargestalter – politikerna – inte riktigt går att lita på. Hon är besviken när budbärarna – journalisterna – blir attackerade för budets innehåll. Politikerna är inte våra enda ledargestalter. Dit hör även journalister. Journalister som ljuger, förvränger, tystar ner – eller […]