RKU betyder terror. Sverige finansierar dess verksamhet

Inte för inte är flaggan för den av EU terrorstämplade palestinska organisationen PFLP blodröd till färgen.

Färgen speglar PFLP:s främsta intresse – blod. När en palestinsk massmördare som Ahmed Yassin dödas av Israel, skriver stolt svenska RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom) om begravningståget att ”även om Hamas gröna flaggor dominerade, så vajade även PFLP:s röda, Islamiska Jihads svarta och till och med Fatahs (Arafats rörelse) gula.” PFLP är sålunda enligt RKU:s egen utsago i gott sällskap.

Vilket sällskap är då detta? Jo, sällskapet består av till exempel sagde Hamas, som tisdagen den 31:e augusti sprängde två bussar i den sydisraeliska staden Beer Sheva. Facit: Hittills 16 döda, 100 skadade. Några av de skadade kommer att mista lemmar och ögon, många fler kommer att lida av svåra brännskador på hela kroppen och i ansiktet livet ut. Sprängningarna tajmades för att brisera samtidigt som låg- och mellanstadieskolorna stängdes för dagen – man tog miste på datumen eftersom den nya skolterminen inte skulle börja förrän dagen därpå. Intressant att notera är att Beer Sheva har en mycket stor beduin arabisk befolkning – inte ens brödraskap araber och muslimer emellan tycks kunna hejda massmördarna i sitt heliga syfte att uppnå martyrskap genom att mörda så många på måfå selekterade judiska civila som möjligt.

Inget av detta tycks bekomma RKU, som nu är i färd med att organisera en enorm konferens i den helsvenska idyllen Göteborg, med början 7:e september. Konferensen avslutas, skrämmande nog, den 11:e september. Ett datum som i terrorsammanhang nog klingar ganska rått i våra öron. RKU skriver i sitt konferensprogram ”Vad innebär EU:s terrorlista för solidariteten med motståndet? Är det längre möjligt med insamlingar till stöd för befrielserörelser? Vad får detta för konsekvenser för solidaritetsarbetet?”

Svenska RKU:s enda bekymmer i sammanhanget tycks vara att i ”solidaritetssyfte” samla ännu mer pengar i Sverige till massmord av judar i det avlägsna Israel. En snabb titt på PFLP:s flagga, med en karta över det tilltänkta Palestina som täcker HELA Israel, är bevis nog för vad dessa rörelser har i sikte.

RKU tar tillfället att bjuder in som en av huvudtalarna ”Leila Khaled, legendarisk Palestinakämpe numera bosatt i Jordanien (för att) att tala om kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina.”

Leila Khaled, för dem som minns, är den som i folkmun kallas för ”dödens ängel”. Denna ängel i PFLP-färger har lyckats kapa flygplan inte bara en, utan två gånger. Med en plastikoperation emellan för att bättre kunna undgå upptäckten. Hon fångades av Storbritannien under det andra försöket men utväxlades omgående mot västerländska gisslan som PFLP höll och som de hotade döda. Låter mönstret bekant från dagens jihadister i dagens Irak, där franska journalister riskerar att halshuggas om inte Frankrike tillmötesgår deras krav en halv värld längre bort?

Det är denna PFLP som det svenska RKU bjuder in till en manifestation för glorifiering av blod, våld och hat.

PFLP är en förkortning för terror – fråga bara den arabiska och judiska befolkningen i staden Beer Sheva vad de anser om tisdagens ”hjältemodiga PFLP-aktion”. Men Leila Khaled och PFLP anses av RKU vara ”demokratisk”.

RKU är en förkortning för fortsatt terror – och Sverige ger dem spelrum inom rikets gränser.