RKU betyder terror. Sverige finansierar dess verksamhet

Inte för inte är flaggan för den av EU terrorstämplade palestinska organisationen PFLP blodröd till färgen. Färgen speglar PFLP:s främsta intresse – blod. När en palestinsk massmördare som Ahmed Yassin dödas av Israel, skriver stolt svenska RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom) om begravningståget att ”även om Hamas gröna flaggor dominerade, så vajade även PFLP:s röda, Islamiska […]

Samma empati för alla?

Sveriges utrikesminister Laila Freivalds åker snart på personligt besök till Ramallah på Västbanken. Där kommer hon personligen att be om Yasser Arafats hjälp för att få ett slut på det svåra lidandet hos en svensk mamma, Elisabeth Krantz, sedan hennes fem barn kidnappats av deras palestinska far och nu hålls inspärrade någonstans i Gaza. Laila […]

Om konsten att inte se det man inte vill

Med oroväckande blindhet väljer Per Gahrton och Henrik Carlborg att ignorera 97 procent av det som pågår i Mellanöstern, och enbart fokusera på de återstående 3 procenten. Att konsekvent kalla det israeliska säkerhetsbarriären för en mur när blott 3 procent av dess sträckning består av just en mur och de återstående 97 procenten består av […]