Vart leder Sveriges Vita Bussar?

Genom att underblåsa antisemitism drar en svensk ledare vanära över sina modiga föregångare. För sextio år sedan skapade Sverige stora internationella rubriker. Landets berömda Vita Bussar åkte till Nazityskland och räddade hundratals judiska Förintelseöverlevare ur ett helvete av europeisk antisemitism. Om svenska ledare hamnar i nyhetsrubrikerna idag är det på grund av luckor i logik […]

Ärkebiskopen KG Hammar är mycket tydlig när han talar om rätt och fel i Mellanöstern.Han kritiserar Israels ”utomrättsliga avrättningar” av exempelvis Hamasledaren Abdel-Aziz Rantisi i Gaza och han kräver att ”den israeliska statens skyddsåtgärder måste hålla sig inom den internationella och humanitära rätten”. Under lång tid var Rantisi pådrivande bakom mordet på dussintals civila israeler, […]

Denna eviga selektivitet riktad mot enbart Israel

Utrikesminister Laila Freivalds skrädde inte sina ord när hon den 17 april 2004 kritiserade den israeliska arméns dödande av Hamasledaren Abdel-Aziz Rantisi i Gaza. Under lång tid var Rantisi pådrivande bakom mordet på dussintals civila israeler, däribland många barn. Freivalds var otvetydig i sin kritik: ”Jag fördömer den israeliska utomrättsliga avrättningen av ledaren för terroristorganisationen […]

Fråga till Utrikesminister Laila Freivalds om antisemitism

Jag läste med stor besvikelse Dina kommentarer i Israel, rapporterade av TT, att israeler och israelvänner försöker ’röra ihop’ antisemitism med kritik mot Israels politik. Du rapporteras ha sagt: ”Man måste kunna skilja på de här sakerna. Vi för mycket noggrann statistik över brott som har antisemitiska inslag, och vi kan se att (antalet sådana […]

Freivalds döljer sanningen bakom missvisande statistik

Sveriges utrikesminister vägrar erkänna något som alla svenska judar vet och lever med: antisemitism i Sverige är på stark frammarsch. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds tillbakavisade kritiken från Israel om att hon intar en farlig passivitet ifråga om den tilltagande antisemitismen i Sverige. Hon sade att israelerna försöker ’röra ihop’ antisemitism med kritik mot Israels politik: […]

Laila Freivalds uppmuntra till hat

Tidningen Expressen (040601) är att gratulera för att ha publicerat en insändare skriven av en 17-årig gymnasist i Göteborg. I insändaren skriver eleven att utrikesminister Laila Freivalds vid ett besök på pojkens skola underlät att bemöta påståendet att ”Israel behandlar palestinierna så som nazisterna gjorde med judarna”. Som om inte detta är tillräckligt grovt bekräftade […]