Fred byggs på ärlighet

Kristian Svenberg efterlyser tips om broar av samförstånd för fred i Mellanöstern. Han missade resonemanget att sådana broar bara kan byggas på fundament av ärlighet och objektivitet – inte på historielöshet eller faktaförvrängning.

Svenberg anser att det är Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan som är roten till områdets problem. Enligt Svenberg började sålunda Mellanösterns problem år 1967, då Israel intog dessa områden. Hur förklarar han då de upprepade massmord som områdets palestinska araber begick mot områdets judiska invånare sedan början av förra seklet fram till Israels självständighet 1948? Hur förklarar han attackerna från såväl palestinska araber som fem anfallande arabiska arméer år 1948? Var det på grund av att de förutspådde att Israel några decennier senare skulle ockupera dessa områden? Svenberg blandar ihop orsak och verkan i sin iver att i efterhand rättfärdiga decennier av panarabiska felsteg.

Konflikten Israel-Palestina är inget annat än en konflikt förd av en arabisk-muslimsk omgivning som aldrig kunnat förlika sig med blotta tanken på en judisk närvaro i Mellanöstern, och som har använt Palestinas araber som deras fjärrstyrda vapen i kampen mot den judiska staten.

Brobygge är inte ”bara ett vackert ord”, brobygge är att acceptera sanningen – hela sanningen – och att gå vidare utifrån den. Brobygge är att acceptera alla människors rätt till ett anständigt liv och att agera därefter. Brobygge är det som föranledde Israel att acceptera FN:s delningsplan redan år 1948, som skulle gett de palestinska araberna en självständigt stat bredvid Israel redan då. Svaret blev terror och fem anfallande arabiska arméer. Brobygge är det som ledde till Osloprocessen. Palestinierna borde redan ha haft sitt land och sitt oberoende, nu senaste för tre år sedan. Men Arafat ville inte det, eftersom han inte hade – och fortfarande inte har – gett upp tanken på ett Palestina som sträcker sig över HELA området ”mellan floden och havet” som han själv uttrycker det: alltså mellan Jordanfloden och Medelhavet.

Det mesta av det området utgörs dock av Israel. När förnuftiga människor pratar om brobygge, handlar det om broar mellan folken och mellan staterna. Kristian Svenberg däremot förespråkar ett enkelriktat bygge som leder rakt ut i Medelhavet – byggd på ett fundament av historieförfalskning.