En säker framtid kräver balans

Söndag den 14:e december 2003 var en historisk dag. Den ledare som under flera år beordrat en plågsam död för oräkneliga civila, den envåldshärskare som lett sitt eget folk i fördärv efter flera års korruption och misskötsel av de tillgängliga resurserna, den ledargestalt som under oräkneliga år vältrade sig i lyx medan folket svalt, satt […]

Israels "gettostängsel"

Ett gettostängsel håller på att byggas i Israel. Palestinier och övriga arabvärlden kallar den för apartheidmur och menar då att palestinska araber låses in bakom den, men barriärens rätta namn är ”Arafats stängsel”. För det är Yasser Arafat som har tvingat fram den genom en oupphörlig terrorkampanj mot den judiska staten. För 60 år sedan […]

Israel har aldrig accepterats

Kristian Svenberg efterlyser tips om broar av samförstånd i Mellanöstern. Han missade poängen att sådana broar bara kan byggas på fundament av ärlighet och objektivitet. Enligt Svenberg orsakas problemen av Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan år 1967. Han ignorerar den konstanta palestinska terrorn mot de judiska invånarna fram till 1948. Han ignorerar attackerna från […]

Israel har aldrig accepterats

Kristian Svenberg efterlyser tips om broar av samförstånd i Mellanöstern. Han missade poängen att sådana broar bara kan byggas på fundament av ärlighet och objektivitet. Enligt Svenberg orsakas problemen av Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan år 1967. Han ignorerar den konstanta palestinska terrorn mot de judiska invånarna fram till 1948. Han ignorerar attackerna från […]

Fred byggs på ärlighet

Kristian Svenberg efterlyser tips om broar av samförstånd för fred i Mellanöstern. Han missade resonemanget att sådana broar bara kan byggas på fundament av ärlighet och objektivitet – inte på historielöshet eller faktaförvrängning. Svenberg anser att det är Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan som är roten till områdets problem. Enligt Svenberg började sålunda Mellanösterns […]