Öppet brev till samtliga riksdagsledamöter

Nedanstående brev skickade jag till samtliga riksdagsledamöter tillsammans med en artikel jag skrev med titeln ”Det växande judehatet” (finns även på denna webbsajt daterat 030930). Jag skrev till riksdagens ledamöter i ren desperation eftersom vår situation som judisk familj i Göteborg började bli allt mer prekär.

Jag är jude.

Det är min fru och mina barn också.

Detta har under de senaste månaderna räckt för att mina barn skall bli misshandlade och förnedrade vid upprepade tillfällen – i likhet med många andra judar i dagens Sverige.
Efter den senaste tidens attacker har vi valt att rapportera dessa antisemitiska händelser till polisen i Göteborg.

Varför skriver jag då till dig som riksdagsledamot?

Anledningen är enkel: dagens antisemitism i Sverige är ingalunda bara det gamla vanliga naziinspirerade judehatet, utan i allt större utsträckning även ett uttryck för tilltagande extremistiskt, fanatiskt islamistiskt hat. Inte muslimskt, utan extremt, våldsfixerat islamistiskt.

Klimatet som såväl passivt som aktivt uppmuntrar denna sjukdom i dagens Sverige har skapats under några års tid av ett alltmer polariserat medievärld. En medievärld som ofta inte lyckas reda ut de mest fundamentala begreppen utan att judarna får ett skimmer av skuld över sig.
Efter den senaste tidens antisemitiska attacker mot våra barn och andra – de flesta uträttade av unga svenskar av muslimsk härkomst – skrev jag nedanstående artikel och bad en efter en landets största tidningar att publicera. Då medierna har skapat det onyanserade klimatet som råder, var min tanke att det var mest effektivt att samma medier deltar i återställandeprocessen. En tidning tackade nej, de övriga svarade inte.

Nu skriver jag till dig som tongivande och beslutsfattande instans i vårt land: läs nedanstående artikel som beskriver vardagen för dagens svenska judiska medborgare i vårt land.
Hjälp till att förhindra att den svenska judiska minoriteten behandlas på detta sätt. Återkom gärna med synpunkter om hur Sverige kan stävja denna sjukdom som heter antisemitism.
Medierna lyssnar inte på oss som faller offer för dess ofta onyanserade framfart och direkta mediemanipulation. Man kanske dock lyssnar till rikets beslutsfattare.

Statsminister Göran Persson tog initiativet till boken och utbildningsprogrammet ”Om detta må ni berätta”. Sveriges medier riskerar att tiga ihjäl ett akut problem istället för att fortsätta berätta i enlighet med statsministerns vision.

Kontakta mig gärna med synpunkter eller för att få mer information.

Med vänliga hälsningar,

Taggar: , , ,

Kommentarer är stängda.