Israel bryter mot det palestinska "eldupphöret"

Det sägs att Gud skapade världen på 7 dagar. Låt oss se vad människan har skapat i Det Heliga Landet, de monoteiska religionernas vagga, på 8 dagar. Allt medan en ’hudna’ eller eldupphör deklarerades av palestinier trogna en framtid av fred och samexistens. 12 augusti: 43-åriga israelen Hezi Yekutieli sprängs i luften i Rosh Ha’ayin […]