Archive for Januari, 2003

Statssponsrad hets mot folkgrupp

Fredag, Januari 31st, 2003
030201:

Till Statsminister Göran Persson, med kopia till Anna Lindh, Mona Sahlin och de ansvariga på Palmecentret.

Jag skulle vara mycket tacksam för Er kommentar på följande synpunkter.

Vi lever i ett samhälle präglat av statssponsrad hets mot folkgrupp.

Hur ska man annars tolka vår egen utrikesministers förolämpande och våldsuppmuntrande uttalande i skuggan av situationen i Mellanöstern och ordkriget mellan USA och Irak:

Jag fruktar att det palestinska folket snart förlorar allt hopp och att Israel släpper alla moraliska värden.”

En gång till: Sveriges utrikesminister uttrycker ospecificerade farhågor om något som inte hänt, angående ospecificerade angrepp utförda av ospecificerade människor, rörande aktioner som ej skett men som hon befaras kan riktas (i den händelse de sker) mot en grupp människor som ej identifieras, på ett datum som inte anges, i händelse av ett krig (som det ännu inte beslutats om) mellan krigsmakter där vare sig israeler eller palestinier är inblandade.

Och denna icke-händelse ges egna feta rubriker i svensk text-TV (”Lindh fruktar omoraliskt Israel”, SVT-text, sid. 138, http://www.svt.se/texttv/138.html ).

Det är inte konstigt när en person som palestiniern Hanan Ashrawi fäller dylika kommentarer – det är ju hennes jobb att fästa offentlig uppmärksamhet kring det hon säger.

Fast hon vill inte ha för mycket uppmärksamhet kring ALLT hon har sagt. Exempelvis är hon inte speciellt glad när hon påminns om sin artikel publicerad i den officiella Palestinska myndighetens tidning Al-Hayat Al-Jadeeda 980702. Där beskrev Ashrawi Förintelsen av judarna under andra världskriget som ”en bedräglig myt som judarna har betecknat som Förintelsen och exploaterat för ett få sympati.”

Ej heller är Hanan Ashrawi speciellt glad när hon påminns om sin kommentar: ”Vi…hoppas att de som står bakom (självmordsterror) mot israeliska civila, vill överväga sina aktioner och upphöra att uppmuntra våra pojkar att utföra dessa operationer, därför att vi inte ser några resultat från dessa aktioner…” (tidningen Al-Quds 000619). Ashrawi är inte upprörd över det dubbla brottet mot mänskliga rättigheter genom att palestinska barn hjärntvättas till levande bomber och israeliska civila slaktas i dessa attacker; nej, hon är bara missnöjd med att strategin inte lyckats – över att hon ”inte ser några resultat från dessa aktioner”.

Ändå är det samma Hanan Ashrawi som i Stockholm tar emot Olof Palmes pris för insatser för fred och mänskliga rättigheter. Hon lovordas av ingen mindre än Anna Lindh – den duo som för tillfället tycks staka ut Sveriges Mellanösternpolitik.

Det är hög tid att Göran Persson tar en ordentlig funderare kring Lindh, Tham och alla de andra som utgör en allvarlig utrikespolitisk belastning för Sverige. Sverige glider allt mer i händerna på onyanserade människor med egen dagordning som tar varje tillfälle att genomdriva en utomdemokratisk och ensidig mellanösternpolitik. Det rent antisemitiska resultatet av denna ständiga ström av hätska, obalanserade uttalanden ses nu dagligen i vår media – lyssna bara på Morgonpasset i P3 från 030130 eller läs Ali Esbatis hemsida från vilken dag som helst.

Anna Lindh talar om faran att ”släppa alla moraliska värden”, men hon syftar inte på de palestinska självmordsbombarna. Nej hon ger istället näring till dem – medvetet eller omedvetet – genom att kritisera insatserna vars syfte är att stoppa massmord på civila israeler.

Vakna, Sverige!

Med livet som insats

Tisdag, Januari 28th, 2003
ISM:s hjältemodiga aktivister förtjänar ett stort tack för sina insatser. De demonstrerar med all önskvärd tydlighet hur mycket varje liv är värt genom sin blotta närvaro på israeliska kaféer, israeliska restauranger, israeliska bussar, israeliska diskon osv.

Det faktum att man aldrig läser något om dessa opartiska och osjälviska livräddningsaktioner i svensk media bevisar bara hur partisk och ensidigt pro-israelisk svensk media är.

Varför bannlyser svensk media nyheten om ISM:s humanitära insatser i israel?

Kan svaret vara så förödande enkelt att ISM aldrig – aldrig någonsin – satt ett likhetstecken mellan ett judiskt liv i Israel och ett arabiskt liv på Västbanken eller i Gazaremsan? Helt enkelt att ISM inte tycker det är värt att skydda judiska civila genom att åka på deras bussar, sitta i deras restauranger och kaféer, åka i deras ambulanser så de inte kapas av palestinska ”militanta” (aldrig terrorister) för att senare användas som mobila bomber? Helt enkelt att det är viktigt att ”förhindra att (israeliska) soldater skjuter tårgas in i (palestinska) klassrum” men att det inte är lika viktigt att förhindra en blodtörstig palestinier från att spränga 23 påskfirande israeler till döds och lemlästa ett 70-tal till? Att det är ett kall att ”försöka skydda civila … där oskyldiga dödas så gott som dagligen” – men bara om dessa oskyldiga civila inte är judar?

Sanningen bakom dessa opartiska, orädda aktivister kryper till slut fram:

”Fredsaktivisterna tror att muren (mellan israeler och palestinier) tvärtom kan bidra till att skapa ännu fler terrorister.”

En säkerhetsbarriär byggs nu för att stänga ut palestinska våldsverkare som har som sitt livs heliga uppgift att förinta judarna på andra sidan. Men ISM-aktivisterna ser inte ”något gott med betongbarriären som nu reses mellan palestinier och israeler”. Läste jag rätt? Inte något gott? Alls? Exempelvis att judiska liv kommer att sparas? Exempelvis att om muren gör sitt jobb, behöver israeliska soldater inte befinna sig på den palestinska sidan – vilket enligt palestinierna är precis vad de önskar mest av allt?

Men det är klart: muren är naturligtvis en skymf, eftersom den står i vägen för det heliga ändamålet. Man ska inte bygga någon mur eftersom den stör våldsmännen i deras heliga upptåg. Palestinierna vill inte ha något med israeler att göra, de vill ha ett eget land, men det är helt enkelt inte schysst av judarna att förhindra palestinierna från att ta sig in i judarnas land och genomföra förintelsen av fler judar! Usch så osolidariskt av judarna då!

Och så undrar man varför antisemitism, judehat, judefobi – kalla det vad man vill – frodas alldeles utmärkt i arabvärlden och exporteras med sådan entusiasm och framgång till väst!

Enligt ISM är ett liv inte alltid värt lika mycket som ett annat – i alla fall om det är ett judiskt liv. Men vi har upplevt det förut också.

Måndag, Januari 27th, 2003
I slutet på förra veckan (januari 2003) rapporterades det att palestinska terrorister använt levande åsnor som vandrande bomber i sina försök att döda judar.

Detta fruktansvärda brott mot djurens rättigheter måste fördömas å det kraftigaste. Att ta steget från levande människobomber till levande djurbomber är att bevisa hur lite respekt man har för mänskliga rättigheter och för livet, oavsett vems liv det handlar om.