Israel: erkänn era misstag

Det är dags för Israel att erkänna sina misstag, att ompröva sin misslyckade policy gentemot palestinierna.

I 30 år har Israel försökt stävja palestinierna utan framgång. Det är omöjligt att besvara palestiniernas snabbrörliga frihetskämpar med israeliska tanks, med kolonner av soldater. Varje gång israelerna ens startar en motor vet de palestinska frihetskämparna om det och kan dra sig undan – försvinna bland en civilbefolkning som tacksamt gömmer dem och på sitt sätt bidrar till att bekämpa fienden.

Israel måste inse att det inte går att uppnå politiska mål via soldater. Palestinierna har visat att det går alldeles utmärkt att nå framgång via civila. Den strategin är det enda vapnet som palestinierna har haft framgång med. Och de har använt den med god effekt.

Målet helgar medlet. Och det israeliska samhället är bedrövat, man frågar sig om priset är värt det stora antal dagliga civila offer i Israel. Varje gång israeliska småbarn dödas i sina sängar, när kulorna sliter rakt igenom mamman och hittar sina mål i barnens små kroppar, blir sanningen än klarare för Israelerna:

Priset är för högt.

Därför bör Israel ompröva. Överge soldater, tanks, stridsplan, prova en ny väg framåt.

Fast egentligen inte så väldigt ny – palestinierna har använt den länge. Terror. För varje attentat mot slumpvist valda civila israeler, tänk det omöjliga: Israel riktar en kanon mot ett lika tättbefolkat civilt palestinskt område, blundar och avfyrar.

Avskyvärd tanke!

Intressant då hur snabbt omvärlden, med Arafat i spetsen, skulle få till stånd ett totalt stopp för palestinsk – och sålunda även israelisk – terror.

För terror fungerar. Det gör den verkligen. Den kan till och med sätta stopp för terror.

Helgar fortfarande målet medlet?