SVT Text-TV fortsätter sitt krig mot Israel

Idag dog 5 människor vid en självmordsattack på en buss i Tel Aviv. Hittills, vill säga.
Detta refererade Ni på Text-TV.

Därefter upphör allt samband med verkligheten.

ETT: det var ett 60-tal oskyldiga som skadades, inte det ”tiotal” som Ni vill göra gällande. Ni har förstås Era skäl till att vilja försumma israeliskt lidande i konflikten genom att skriva ned antalet israeliska skadade.

TVÅ: Ni skriver som första nyhet att Arafats högkvarter attackeras av Israel, som vore just detta huvudnyheten. Därefter, längst ned, nämner Ni att det föregicks av ett bombdåd. Ett ytterst märkligt sätt att förvrida en kronologiskt fastlagd händelsesekvens. Ni har förstås Era skäl till att vilja byta orsak och verkan sinsemellan, när det gäller att försumma israeliskt lidande i konflikten.

TRE: Ni citerar både talesmän och siffror, men ingenstans har Ni citerat det enkla faktum att Israel har lyckats stävja inte mindre än 46 sådana attacker innan de förövades – under loppet av några veckor. Varför var inte detta faktum värt att nämna? Men det passade kanske inte in i den bild som Ni har föresatt Er att förmedla – hur distanserat det än är från verkligheten. Ni har förstås Era skäl till att vilja kväva fakta om den bekräftar sanningen från ”fel” sida.

FYRA: De siffror Ni anger för skadade och dödade Palestinier, å andra sidan, är helt korrekta och inte nedskrivna.

En skam för journalistisk etik.