Archive for September, 2002

Smaklöst om Mellanöstern

Fredag, September 20th, 2002
Torsdagen den 19 september 2002 mördades 5 civila israeler och ett 50-tal skadades allvarligt i en palestinsk självmordsattack. Dagen innan hade en palestinsk terrorist utfört ett liknande dåd.

I en bisarr insändare den 20:e september – medan Israel fortfarande begraver offren – väljer Folke Edwards att skriva om Israels ”besinningslösa utrotningskrig mot palestinierna”. Man häpnar över smaklösheten. Men det är inget nytt att israeliska offer beskylls för sina egna plågor. Att på måfå selektera människor för döden medan de ovetandes sitter på en buss är tydligen inte att utföra ett utrotningskrig.

Skribenten riktar sitt missnöje mot ”engelsk-amerikansk” aktion mot Irak – och visar sålunda fullkomlig brist på elementär kännedom om skillnaden mellan ”engelsk” och ”brittisk”.

Folke Edwards tycker inte om flygövervakningen av den Irakiska envåldshärskare som har utfört massavrättningar mot iranier, kuwaitier, kKurder och sitt eget folk. Han påstår dock med absolut övertygelse att detta ”är lika med terrorbombning”. Observera: övervakning av en massmördare som använt massförstörelsevapen är detsamma som terrorbombning.

I den spända Mellanöstern är smaklös subjektivitet det sista man behöver. Kraften borde fokuseras på att bygga broar. Att blunda för avskyvärda illdåd är knappast det rätta sättet att bygga broar. Men så är det kanske inte heller meningen?

SVT Text-TV fortsätter sitt krig mot Israel

Torsdag, September 19th, 2002
Idag dog 5 människor vid en självmordsattack på en buss i Tel Aviv. Hittills, vill säga.
Detta refererade Ni på Text-TV.

Därefter upphör allt samband med verkligheten.

ETT: det var ett 60-tal oskyldiga som skadades, inte det ”tiotal” som Ni vill göra gällande. Ni har förstås Era skäl till att vilja försumma israeliskt lidande i konflikten genom att skriva ned antalet israeliska skadade.

TVÅ: Ni skriver som första nyhet att Arafats högkvarter attackeras av Israel, som vore just detta huvudnyheten. Därefter, längst ned, nämner Ni att det föregicks av ett bombdåd. Ett ytterst märkligt sätt att förvrida en kronologiskt fastlagd händelsesekvens. Ni har förstås Era skäl till att vilja byta orsak och verkan sinsemellan, när det gäller att försumma israeliskt lidande i konflikten.

TRE: Ni citerar både talesmän och siffror, men ingenstans har Ni citerat det enkla faktum att Israel har lyckats stävja inte mindre än 46 sådana attacker innan de förövades – under loppet av några veckor. Varför var inte detta faktum värt att nämna? Men det passade kanske inte in i den bild som Ni har föresatt Er att förmedla – hur distanserat det än är från verkligheten. Ni har förstås Era skäl till att vilja kväva fakta om den bekräftar sanningen från ”fel” sida.

FYRA: De siffror Ni anger för skadade och dödade Palestinier, å andra sidan, är helt korrekta och inte nedskrivna.

En skam för journalistisk etik.