Sverige ligger i krig med Israel – fråga det svenska utrikesministeriet

Mars 4th, 2015 av ilyameyer
Är det svenska utrikesministeriet en del av det numera ”erkända Palestinas” inrikesministerium?
”Praktiktjänsterna kommer att ha inriktning på arbetsuppgifter med anknytning till rapportering om israelisk inrikes- och utrikespolitik och mänskliga rättigheter inklusive genderfrågor samt arbetsuppgifter relaterade till information och offentlig diplomati och rapportering om israelisk ekonomi, handels-,  kultur- och Sverigefrämjande.”
Excuse me? Svenska ambassaden i ett främmande land med vilket Sverige har diplomatiska relationer tar alltså för givet att man behöver övervaka de mänskliga rättigheterna och genderfrågor i landet?
Fråga: När utlyser svenska utrikesministeriet motsvarande praktikplatser i Saudiarabien, Iran, Egypten, Libyen, Ryssland, Kina med flera, med brasklappen att efterföljande av de mänskliga rättigheterna samt genderfrågor ingår i arbetsbeskrivning? Har svenska utrikesministeriet dessa krav för praktikplatser i London, Washington och Paris?
Eller är det endast – ENDAST – den judiska staten som selekteras för sådan särbehandling, att man tar för givet att dessa frågor ens behöver speciell övervakning?
Det verkar som om Sverige, på den politiska och massmediala nivån, faktiskt ligger i krig med Staten Israel. Tack och lov är svensk polis inklusive SÄPO och svensk militär långt mer verklighetsförankrade, men vad gäller Sveriges politiska elit och våra medier, är kriget mellan länderna redan i full gång.
Förslag: skicka förfrågningar till ambassaden samt utrikesministeriet om varför just Israel – och ENDAST Israel – väljs ut för detta förnedrande och fullständigt onödiga särbehandling. Medan motsvarande krav inte finns för länder med dokumenterade, rutinmässiga brott mot de mänskliga rättigheterna.
För så, egentligen, fungerar rasismen i praktiken: man institutionaliserar en kultur av negativ särbehandling för ett visst folk/en viss religion. I detta fall den judiska staten Israel. Den enda demokratin i regionen, det enda landet i regionen där alla religionerna är skyddade enligt lag, och det enda landet i hela Mellanöstern där antalet kristna och shiamuslimer faktiskt växer. Och där lagen garanterar lika behandling av alla oavsett religion, kön, politisk hemvist, etnicitet, ålder,hudfärg och sexuell preferens. Även inom militären.
När svenska ambassaden och utrikesministeriet fått ungefär 1000 sådana brev med krav om svar, artigt men bestämt formulerat, tror jag att budskapet når fram.
Och sedan borde det följas upp av ytterligare 10 000 liknande brev för att driva hem budskapet.
För med ambassadens särbehandling av Israel är det uppenbart att svenska utrikesministeriet redan ligger i krig med den judiska staten.
Några tusen brev från de av oss som fortfarande tror på demokrati och lika rättigheter för alla oavsett religion och etnicitet utgör ett billigt och fredligt vapen mot att detta svenska krig trappas upp ytterligare.

Sveriges demografiska utbyte

Februari 22nd, 2015 av ilyameyer
Peter Wolodarski, som skriver i DN om oron för att svenska judar nu kanske börjar utvandra på grund av oro över stigande antisemitism, har rätt men tycks ändå inte vilja se HELA sanningen i vitögat. Därför att hela sanningen är att judarnas problem i Sverige härrör nästan endast från antisemitism bland landets snabbt växande muslimska minoritet. Sorry om det är obekvämt, men det är sant.
Två saker:
  1. Polisen, och samhället i övrigt, är rörande överens om att varje yttring av antisemitism från högerhållet är förkastligt och skall fördömas. Vilket också görs. Polisen har också väldigt bra insyn i extremhögern, inte minst av demografiska/etniska skäl – det är lättare för svensk polis att infiltrera svenska högerextrema grupper. Desto svårare för svensk polis att infiltrera och pejla islamistiska grupper i Sverige, av förklarliga skäl. Därtill har många svenskar, i all synnerhet bland landets politiker och medier, beröringsskräck med allt som har att göra med islam/muslimer/islamism. Man har helt enkelt vare sig förmåga eller vilja att se skillnaden.
  2. De svenska judarnas problem är i första hand inte de islamistiska våldsbenägna antisemiterna, och verkligen inte de relativt små högerextrema krafter som polisen har bra koll på; de svenska judarnas problem – och anledningen till att vår utvandring efter 250 år i landet nu har inletts – är faktiskt att vi inte har minsta tilltro till våra politiker eller medier att stävja problemet med växande (främst muslimsk) antisemitism. En obekväm sanning, men en sanning icke desto mindre.
Vi judar har inte för avsikt att leva bakom taggtråd, med kpist-beväpnade vakter utanför. Inte nu igen. Visserligen har svensk judenhet utmärkta relationer med polisen, vi inser att de poliser och insatsstyrkor som vaktar oss är där FÖR oss, inte MOT oss, så det är inte samma som det var för blott 70 år sedan. Inte riktigt samma. Men effekten är detsamma. Vi lever avskilt från resten av samhället, bakom taggtråd. Det ger upphov till alltför smärtsamma associationer från en tid för inte så länge sedan – faktiskt den tid våra mor- och farföräldrar levde. De få mor- och farföräldrar som alltså överlevde och gjorde att vi kan idag bevittna att historien upprepar sig…
är vår påbörjad utvandring efter 250 i Sverige en ”överreaktion”? Det är ingenting som en tidningsredaktör eller en politiker kan avgöra, lika lite som som det är upp till en tidningsredaktör eller politiker att avgöra om något upplevs som rasistiskt. Det är upp till den berörda att avgöra hur hon har påverkats, det har inget med någon utomståendes uppfattning att göra.
Sveriges judar, med en historia och traditioner som går 250 år tillbaka, håller på att ofrivilligt delta i ett demografiskt utbyte gentemot Sveriges muslimer, som har funnits i landet i ungefär 40 år. Med våra politikers och mediers goda minne.
Det är ett socialt experiment av sällan skådat omfattning i modern historia. Med många förlorare – både bland en stolt och positivt bidragande judisk minoritet, som i tysthet men i ökande takt lämnar landet, och en muslimsk minoritet som tyvärr inte integrerats och inte fått möjlighet att integrera.
Men den grupp som kanske förlorar mest är faktiskt hela resten av Sverige, som blir en välintegrerad minoritet fattigare – och samtidigt tampas med en långt större minoritet som är farligt nära att för alltid uppfattas som utbölingar då det svenska samhället fullständigt misslyckats med dess integrering.
Med adress DN skulle jag vilja säga följande: om DN är orolig för judisk utvandring, borde tidningen först minutiöst granska de problem som de senaste årens muslimsk invandring har skapat.
För alldeles oavsett vilka politiskt korrekta uttalanden man vill göra i en tidning eller från Rosenbad, kommer problemet att fortsätta växa så länge vi som samhälle blundar för dess existens.

Medan Sverige hukar låtsas politiska opportunister som om ansvaret är någon annans

Februari 17th, 2015 av ilyameyer

Mona Sahlin ojar sig över atten liten 17-årig kille dog i Syrien, han var uppvuxen i Sverige, hur kom det sig att ingen av alla de vuxna som fanns runt honom såg vad som var på väg att ske?”

REALLY, Mona? Den här lilla stackars 17-åringen ”dog” inte, han dödades som stridande soldat mitt under det krig till vilket han frivilligt anmälde sig som del av hans religionsutövning. Han och hans gelikar har våldtagit småflickor, idkat människohandel, avrättat meddelst avhuggning med slö fällkniv, bränt människor levande, begravt människor levande.

Och du vurmar för HONOM??

Och dessutom har mage att fråga hur det kommer sig att ingen vuxen i hans omgivning har sett dessa tecken?

Svaret är att du – just DU Mona – har förhindrat att de vuxna i hans omgivning ens vädrat en tanke om att påpeka dessa tendenser, under hotet att allt sånt prat är likställd med rasism/islamofobi. För dig är sanningen likställd med rasism om sanningen handlar om Islamister. Du har helt enkelt beröringsskräck med allt som heter islam/islamism. Du blundar för det som sker, om det sker hos islamister.

Men vet du vad, Mona? Det, just DET, är ett tecken på äkta rasism – att inte ha lika höga förväntningar på en etnisk eller religiös grupp som du har på alla andra.

Det är DU, Mona Sahlin, som från din maktposition aktivt förhindrat att människor i hans omgivning kunde varna för denna utveckling. En utveckling som vi andra som betraktat detta under lång tid har också försökt varna för.

Du undrar, Mona Sahlin, varför vi inte ”såg vad som var på väg att ske”? Du ljuger, du hycklar, du fiskar fortfarande röster i grumligt vatten: för vi varnade – vi kristna, muslimer, judar, ateister. Vi demokratiivrare, helt enkelt, som hade en enda sak gemensamt: vi är svenskar (av allehanda ursprung) och vi vill ha svensk demokrati. Men du använde svensk demokrati för att tysta våra röster.

Hade du minsta lilla skam i kroppen skulle du öppet erkänna att du har begått ett stort misstag och be om ursäkt för att ha försatt vårt land i denna situation. Men nej, du klamrar dig fast vid makten och den höga lön som hör ihop med makten, och gråter krokodiltårar över den fara du försatt oss alla i.

Du, just DU Mona Sahlin. Avgå med någorlunda heder i behåll, innan du fäller några fler ödesdigra idiotkommentarer om stackars 17-åriga killar tillika massmördare som du, just DU, låtit växa mitt ibland oss genom att effektivt kväsa alla våra försök att uppmärksamma den fara du höll på att skapa.